Cesta divokosti: Anarchistické znalosti a praxe

Na montrealském anarchistickém knižním veletrhu měla mezi jinými seminář Layla AbdelRahim.

Jak uvádí AbelRahim, „Tento seminář prozkoumává roli znalostí a vzdělání v civilizované ekonomice a způsoby, s nimiž sabotují odpor a revoluci. Budeme probírat, jak dočasné úspěchy, tak důvody neúspěchu většiny revolucí, jenž byly důsledně kooptovány kulturou stratifikace a vykořisťování v minulém tisíciletí k sestavení této zkušenosti pro trvalou změnu a životaschopnou planetu, v níž se bude dařit rozmanitosti.“

AbdelRahim, která je anarchistickou antropoložkou, jejíž práce se soustřeďují na kritiku civilizace, domestikace a radikální kritiku civilizovaného vzdělávání coby represivního, je mimo jiné autorkou knih Wild Children – Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education (Fernwood 2013) a Children’s Literature, Domestication a Social Foundation: Narratives of Civilization and Wilderness (Routledge 2015).

lambk


Seminář
Where the Wild Things Go: Anarchist Knowledge and Practice je nyní online dostupný v angličtině, můžete jej vidět na https://youtu.be/A_c4k3IYOPo.

Další AbdelRahim semináře a přednášky můžete vidět tamtéž:

How Ivan the Fool Defeats Civilized Pedagogies – https://youtu.be/bTYHgXEwlG4
Tell these Stories to your Children – https://youtu.be/EyOFtnaxyn0
A Radical Critique of Modern Education (Conversation & Workshop) – https://youtu.be/ld9TdO2xpTY
A Lullaby for the Planet–Undressing Ourselves for a Viable Parenthood – část 1. https://youtu.be/FS0BV-hFzqo
Část 2. https://youtu.be/FECcmTE215A
First there was the Word, then Came Civilization – https://youtu.be/5PHj7tt25K4