Proč odpor?

Chápu jako samozřejmost, že odpor je přirozenou reakcí na dehumanizaci a tak nemusí být vysvětlen nebo zdůvodněn. – Fredy Perlman

Ozónové díry rostou. Každý den vyhyne na 200 druhů, a toto číslo bude narůstat za stávající trajektorie. Jsme tak svědky šestého masového vymírání druhů, které nemá obdoby od vyhynutí dinosaurů. Vymírání je 1000 až 10 000 krát rychlejší, než je se shopna příroda obnovovat. Za 40 let ubyla polovina obratlovců na Zemi. 90 procent lesů na Borneu bylo vykáceno v posledním půl století pro pěstování palmy olejné. Celosvětově je 80 procent světových lesů vykácených. Každou hodinu se stává více než 500 akrů půdy pouští. Polovina ornice zmizela v posledních 150 letech. 75 procent sladkovodních živočichů bylo vyhubených v posledních 40 letech. Populace fotoplanktonu klesla o 40 procent od padesátých let minulého. Oceány umírají. Téměř 90 procent všech ryb v oceánech bylo vyhubeno v posledních 50 letech, populace krilu klesla až o 80 procent během posledních 30 let, populace zooplanktonu klesla o 70 procent během 40 let. Umírajícím korálovým útesům hrozí vyhynutí do 30 let v důsledku oteplování a okyselování oceánů. Jen na dně Severního moře je okolo 600 tisíc krychlových metrů drobných částeček plastů. Máme kontinent z odpadků v Tichém oceánu, který zabírá ne méně než 700 tisíc čtverečních kilometrů. Osum milionů tun plastového odpadu si najde svou cestu do světových oceánů každý rok a další odpad je pravděpodobný, že se výrazně zvýší v příštích letech. Změny klimatu v důsledku globálního oteplování neohrožují jen mořský život, ale nás všechny. Nekontrolovatelná změna klimatu by se pro nás mohla stát osudnou do roku 2050.

Očekává se nárůst rakoviny o 75 procent ve vyspělých zemích a o 90 procent v rozvojových do roku 2030. Celkově je pak po celém světě podle WHO (Světové zdravotnické organizace) očekáván nárůst rakoviny o 57 procent. Rakovina se stala epidemií. Nevzdáleně jsou tomu srdeční onemocnění či cukrovka. Spotřeba antidepresiv celosvětově stoupá. V ČR užívání antidepresiv prudce stouplo, když se za posledních deset let ztrojnásobilo. Svou denní dávku léku na lepší náladu spolkl dnes zhruba každý dvacátý Čech. Viníkem číslo jedna je podle odborníků stres z práce. Masové střelby ve školách, vražedná běsnění doma, práci či obchodních centrech se staly v masové technologické společnosti téměř samozřejmostí. Sebevraždy narůstají: podle některých odhadů spíše narostly celosvětově během posledních 45 let o 60 procent. „Záhadná“ utrpení, pro něž často neexistuje žádné ozřejmění, jako jsou syndrom chronické únavy, fibromyalgie, syndrom falešné paměti mučí miliony, stejně jako poruchy přijmu potravy.

V důsledku znečištění vody, vzduchu a půdy podle některých výzkumů umírá až 40 procent lidí každý rok. Počet lidí bez přátel, sterilizace, povrchnost vztahů, odcizení a izolace se v této masové technologické kultuře stávají častějšími.

Bill Joy americký softwarový vývojář, v minulosti také zakládající generální ředitel a vedoucí vědecký pracovník společnosti Sun Microsystems, již před deseti lety řekl, že máme asi třicet let než se nanotechnologie, genetické inženýrství, robotika stanou plně sebereplikovatelnými. Transhumanisti jako je Ray Kurzweil z Google, si myslí, že se děsivá singularita, den, kdy se staly počítače chytřejší než my, a jsou schopný dělat chytřejší verze sebe samých, se bude dít kolem poloviny tohoto století – pokud nepřijde do té doby pravděpodobný kolaps průmyslové civilizace v důsledku ničení životního prostředí a vyčerpání tzv. „neobnovitelných zdrojů“

Za této reality a ještě horších výhledů budoucnosti, jsou naše rady nebo nabádání stejná pro všechny: Staňte se odporem. Rakovina jako je nadvláda technologií, kapitálu a jejich stoupenců, a v konečném důsledku civilizace a domestikace, musí být zatavena a odstraněna.

Mluvíme o odstranění samotné civilizace a domestikace, neboť destrukce, šílená stratifikace lidské společnosti a hierarchie, každodenní dělba práce, poroba a odcizení – tato omnicidní kultura – nejsou produktem pouze současného systému, nebo také minulého v našem případě, ale je to něco, co sahá mnohem hlouběji, než si mnozí z nás myslí. Nejsou to jen dnešní korporace, které převzaly žezlo po předchozích kolonizátorech, není to jen Evropská kolonizace, ale obdobné se dělo již v raných stádiích zemědělství. S přijetím zemědělství přišel vzestup dělby práce, domestikace, organizované násilí, genocidy a soustavné ničení ekosystémů. Lidé na Zemi žili – a někteří stále žijí – po deseti tisíce let bez nadvlády nad sebou samými a v rovnováze s přírodou, bez zničení planety a odcizení. Byly to naše životy po většinu naší existence.

Pro mnohý a mnohé takové výhledy na nedomestikované lidské kultury mohou znít utopicky, ale jsou to paradigma, která přinesla antropologie zejména za minulé století o životě těchto kultur. Katastrofa, která nás pohlcuje má hluboké kořeny v samotné domestikaci, přičemž naše původní anarchie (rovnostářství, sdílení, svoboda a autonomie) sahá mnohem dále do naší historie. Kolik svobody, autonomie, autenticity, rovnostářství či zdraví je nám poskytnuto v tomto civilizovaném megastroji?

Hordy občanů jsou šťastně bombardovány informacemi státních a komerčních medií, která je vedou – dobrovolně nebo nedobrovolně – do ekonomického karuselu krize, hrubému domácímu produktu a produkční práci a konzumování, přičemž se nešťastně děsivá realita, jíž my a život na Zemi čelíme, stává pozadím této šílenosti. Podívejte se na své životy, které vám jsou prodávány tímto lživým systémem, ožijte a odporujte.

Leave a Reply