Author Archives: puntickovanichrobaci

Kdo je John Zerzán?

Dali jsme si práci s vytvořením profilu Johna Zerzána, o který jsme byli žádáni. Zda bude využit či ne, nebo co z něj bude využit či ne, necháváme na těch, kteří a které nás o něj žádali/y. Zde profil zveřejňujeme.

Bude možná překvapivé pro mnoho z vás, že Zerzán byl dříve odsuzován za to, že byl autoritativní, a možná pro vás bude zajímavé si přečíst, jak se dostal k jeho současné kritice a úsilí. Continue reading

O původech války

Válka je pólem civilizace. Její masovost, racionalizace a chronická přítomnost byla navýšena, jak se rozšiřovala a prohlubovala civilizace. Mezi konkrétními důvody, proč se neubírá do pozadí, je touha po úniku hrůzám masového-průmyslového života. Masová společnost samozřejmě shledává svůj odraz v mase vojáků a bylo tomu již od počátku civilizace. V době hypervývoje technologií je válka živena novými výšinami odcizení a odtělesnění. Jsme dokonce vzdáleni základům nebo stavu, ze kterého ji oponovat (zatímco také mnozí akceptují mizerná, symbolická „protestní“ gesta). Continue reading

Nejste sami

Chci, abyste věděli, že když se vzbudíte v noci a nemůžete spát,
když se touláte po chodbách jako ztracený cizinec
hledající místo, které nazýváte domovem.

Není to normální. Není normální se dívat na svět, který známe a milujeme, jak je užírán kousek po kousku. Nejste šílení. Není nic špatného na tom, že se cítíte ztraceně a ustrašeně. Není špatného na tom, že cítíte větší zármutek. Continue reading

Rychleji, než se dříve myslelo

Můžeme se začít dívat na to, odkud problémy pochází a napravovat je, nebo je lepší, abychom přenechali prostor zdravějším, udržitelnějším stvořením.

 • Hladina moře celosvětově stoupá rychleji, než se dříve myslelo.
 • Dopady globálního oteplování přichází rychleji, než se dříve myslelo.
 • Arktický led se ztenčuje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Tropické lesy mohou zmizet rychleji, než se dříve myslelo.
 • Gronský ledový příkrov taje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Ledovce se odtrhávají od Antarktidy rychleji, než se dříve myslelo.
 • Odtok antarktického ledu by mohl zvýšit hladinu moře rychleji, než se dříve myslelo.
 • Hladina oceánu se otepluje mnohem rychleji, než se dříve myslelo.
 • Důsledky okyselení oceánů jsou horší, než se dříve myslelo.
 • K masovému vymírání (druhů) dochází mnohem rychleji, než se dříve myslelo.
 • Antarktický permafrost taje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Vědci tvrdí, že Benátky se potápějí rychleji, než se dříve myslelo.
 • Savci vymírají rychleji, než se dříve myslelo.
 • Nová zpráva říká, že oceány se mění rychleji, než se dříve myslelo.
 • Taní permafrostu bude vypouštět klima oteplující plyn oxid uhličitého rychleji, než se dříve myslelo.
 • Změny klimatu by se mohly stát rychlejšími, než se dříve myslelo.
  + Taní permafrostu bude vypouštět více metanu.

Rewilding & ekofeminismus & obnovení magie

Okay, takže pojďme začít s tím, že se vrátíme tam, kde to všechno začalo – žena a divoké jídlo. Kdysi bylo všechno jídlo divoké – a byly to ženy, které jej sbíraly. Ale to, co jsme dnes zapomněli, bylo, že žádný aspekt jídla, od sběru po přípravu ke spotřebě, nebyl nedotčený magickým rituálem. A protože zákaz magie, podrobování žen, nadvláda nad Zemí – zrození zemědělství – šlo ruku v ruce, vidím rewilding a shromažďování potravin jako místo pro ekofeministickou intervenci. Continue reading

Technologické otroctví

Tento příspěvek zahrnuje dvě antitechnologické eseje, které se zaměřují na díla Teda Kaczynského.

První z nich je Technologické otroctví: Odezva na Campbella a Lipkina. Esej je reakcí na jinou esej Thomase Cambella a Michaela Lipkina, v níž je komentováno úsilí Teda Kaczynského s kritickou perspektivou. Této eseje je autorem David Skrbina, jenž je tvůrcem knihy Teda Kaczynského Technologické otroctví, na níž také odkazuje tato esej.

Druhou esejí je Nová luddistická výzva, což je výňatek z esejeProč nás budoucnost nepotřebuje, jíž je autorem spoluzakladatel Sun Microsystems Bill Joy. Joy v této eseji možná překvapivě přiznává Kaczynského přínos. Continue reading

Ke kolonizaci

Takže, jak příběhy kolonizují naší představivost a jaké jsou následky? Kolonialismus je materiální manifestací socio-ekonomického a socio-environmentálního systému, který je založen na civilizované epistemologii. (1) Jak již bylo dříve uvedeno, obživy civilizovaných kultur jsou založeny na dravosti. Energie – z potravin, práce a vnějších zdrojů používaná při produkci – hraje kritickou roli v socio-ekonomickém paradigmatu, kde je pro dravce cílem maximalizovat výnos a zisk za minimálních nákladů, a to na úkor samotných zdrojů. Zdroje jsou nuceny vyvíjet a produkovat více, než zpětně dostávají, pracují za schodku. 16 Tento princip produktivity přebytku a výsledný schodek energie charakterizuje civilizované ekonomiky. Opět platí, že na rozdíl od jiných dravých zvířat, která přispívají k rovnováze v symbiotických společenstvích, jichž jsou nedílnou součástí, lidská dravost má kořeny v odcizení od různorodosti, a v návaznosti představuje odcizení od rozmanitosti. Paradigma založeno na kořistnictví na úrovních schodku nutně vede k expansionismu. Continue reading

Mimo (anti)kapitalismus

Inspirace a expirace

Rodíme se jako konzumenti, ale nedospějeme dokud nezačneme prodávat věci. Spotřeba je utrácením peněz, které byly vydělány prodejem něčeho. Tato hra nákupu a prodeje umožňuje, aby se peníze přirozeně kupily do pyramid pyramid, formovaly jednotnou, nepředstavitelnou obrovskou pyramidu, velkou hromadu peněz. Continue reading

Civilizace potlačuje váš růst: Obrana primitivismu z obvinění ableismu

Úvod

Anarcho-primitivismus je často líčen, že jeho kritika není schopna poskytnout dostačující zabezpečení pro osoby se zdravotním postižením; údajně si „vyžaduje nepostižená těla pro svou ideální společnost“, a je tak vnímána jako neodmyslitelně ableistický postoj (Ben-Moshe, Nocella, & Withers, 2012, str. 216).

Předložím naopak, že anarcho-primitivismus obhajuje společnost, která by zabezpečila úplnou prosperitu lidem s celou řadou schopností, a že civilizace sama působí jako destabilizující síla. Je to civilizace, která efektivně zpomaluje náš růst a činí mnoho z nás postiženými; je to civilizace, která zužuje škálu našich smyslů, zmenšuje náš svět a naše obzory, a upírá nám možnost zažít celistvé využívání našeho těla. Continue reading