Author Archives: puntickovanichrobaci

Osmé vydání zinu PŘEŽITÍ

preziticoverVydali jsme osmé vydání zinu přežití.

V tomto vydání jsou publikovány čtyři eseje, z nichž jedna je od Johna Zerzána či Derricka Jensena a další jsou od u nás méně známých autorů jako je Feral Faun.

Včetně těchto pěti esejí je v současném PŘEŽITÍ přiložen myslíme si povedený profil Johna Zerzána a také některé odpovědi Derricka Jensena z rozhovoru, který jsme již před delší dobou – někdy v roce 2013 – překládali. Continue reading

Kdo je John Zerzán?

Dali jsme si práci s vytvořením profilu Johna Zerzána, o který jsme byli žádáni. Zda bude využit či ne, nebo co z něj bude využit či ne, necháváme na těch, kteří a které nás o něj žádali/y. Zde profil zveřejňujeme.

Bude možná překvapivé pro mnoho z vás, že Zerzán byl dříve odsuzován za to, že byl autoritativní, a možná pro vás bude zajímavé si přečíst, jak se dostal k jeho současné kritice a úsilí. Continue reading

O původech války

Válka je pólem civilizace. Její masovost, racionalizace a chronická přítomnost byla navýšena, jak se rozšiřovala a prohlubovala civilizace. Mezi konkrétními důvody, proč se neubírá do pozadí, je touha po úniku hrůzám masového-průmyslového života. Masová společnost samozřejmě shledává svůj odraz v mase vojáků a bylo tomu již od počátku civilizace. V době hypervývoje technologií je válka živena novými výšinami odcizení a odtělesnění. Jsme dokonce vzdáleni základům nebo stavu, ze kterého ji oponovat (zatímco také mnozí akceptují mizerná, symbolická „protestní“ gesta). Continue reading

Nejste sami

Chci, abyste věděli, že když se vzbudíte v noci a nemůžete spát,
když se touláte po chodbách jako ztracený cizinec
hledající místo, které nazýváte domovem.

Není to normální. Není normální se dívat na svět, který známe a milujeme, jak je užírán kousek po kousku. Nejste šílení. Není nic špatného na tom, že se cítíte ztraceně a ustrašeně. Není špatného na tom, že cítíte větší zármutek. Continue reading

Povstalecká divokost, aneb hravé násilné povstání

„Nechceme jen o násilí mluvit; je to náš živel, náš každodenní osud… podmínky, v nichž jsme nuceni žít…“

Os Cangacieros

Sociální kontrola je nemožná bez násilí. Společnost produkuje systémy racionalizovaného násilí k socializaci jednotlivců – aby se z nich stali užitečné zdroje pro společnost, přičemž některé z těchto systémů, takové jako jsou armáda, policie a trestní systém, můžou být ještě viděné odděleně kvůli neskutečné tvrdosti jejich násilí, ale z velké částí se tyto systémy staly natolik propojené a tak významné, že činí jako jediný celek – celek, jímž je společnost, v níž žijeme. Continue reading

Cesta divokosti: Anarchistické znalosti a praxe

Na montrealském anarchistickém knižním veletrhu měla mezi jinými seminář Layla AbdelRahim.

Jak uvádí AbelRahim, „Tento seminář prozkoumává roli znalostí a vzdělání v civilizované ekonomice a způsoby, s nimiž sabotují odpor a revoluci. Budeme probírat, jak dočasné úspěchy, tak důvody neúspěchu většiny revolucí, jenž byly důsledně kooptovány kulturou stratifikace a vykořisťování v minulém tisíciletí k sestavení této zkušenosti pro trvalou změnu a životaschopnou planetu, v níž se bude dařit rozmanitosti.“ Continue reading

Rychleji, než se dříve myslelo

Můžeme se začít dívat na to, odkud problémy pochází a napravovat je, nebo je lepší, abychom přenechali prostor zdravějším, udržitelnějším stvořením.

 • Hladina moře celosvětově stoupá rychleji, než se dříve myslelo.
 • Dopady globálního oteplování přichází rychleji, než se dříve myslelo.
 • Arktický led se ztenčuje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Tropické lesy mohou zmizet rychleji, než se dříve myslelo.
 • Gronský ledový příkrov taje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Ledovce se odtrhávají od Antarktidy rychleji, než se dříve myslelo.
 • Odtok antarktického ledu by mohl zvýšit hladinu moře rychleji, než se dříve myslelo.
 • Hladina oceánu se otepluje mnohem rychleji, než se dříve myslelo.
 • Důsledky okyselení oceánů jsou horší, než se dříve myslelo.
 • K masovému vymírání (druhů) dochází mnohem rychleji, než se dříve myslelo.
 • Antarktický permafrost taje rychleji, než se dříve myslelo.
 • Vědci tvrdí, že Benátky se potápějí rychleji, než se dříve myslelo.
 • Savci vymírají rychleji, než se dříve myslelo.
 • Nová zpráva říká, že oceány se mění rychleji, než se dříve myslelo.
 • Taní permafrostu bude vypouštět klima oteplující plyn oxid uhličitého rychleji, než se dříve myslelo.
 • Změny klimatu by se mohly stát rychlejšími, než se dříve myslelo.
  + Taní permafrostu bude vypouštět více metanu.

Rewilding & ekofeminismus & obnovení magie

Okay, takže pojďme začít s tím, že se vrátíme tam, kde to všechno začalo – žena a divoké jídlo. Kdysi bylo všechno jídlo divoké – a byly to ženy, které jej sbíraly. Ale to, co jsme dnes zapomněli, bylo, že žádný aspekt jídla, od sběru po přípravu ke spotřebě, nebyl nedotčený magickým rituálem. A protože zákaz magie, podrobování žen, nadvláda nad Zemí – zrození zemědělství – šlo ruku v ruce, vidím rewilding a shromažďování potravin jako místo pro ekofeministickou intervenci. Continue reading

PŘEŽITÍ 07

Vybuduje se civilizace jednoduše znovu sama?

Mám na to několik odpovědí. První je, že ne, to je okamžitá reakce. Snadno přístupné zásoby ropy jsou pryč. Nikdy nebude jiný věk ropy. Nikdy nebude jiný věk zemního plynu. Nikdy nebude jiná doba železná nebo bronzová. Dále, nikdy nebude – nebo ne velmi, velmi dlouhou dobu – vysokých lodí, například proto, že lesy jsou pryč. Tato kultura byla zničující natolik, že zde nebude základ, na němž by mohly být postaveny podobné civilizace. Ornice je pryč. Ne, nikdy nepřijde další vzestup jiné civilizace jako je tato. Mohou zde být – za předpokladu, že lidé přežijí – některé drobné civilizace, avšak nikdy nebude jiná jako tato. Continue reading