Category Archives: Layla AbdelRahim

Cesta divokosti: Anarchistické znalosti a praxe

Na montrealském anarchistickém knižním veletrhu měla mezi jinými seminář Layla AbdelRahim.

Jak uvádí AbelRahim, „Tento seminář prozkoumává roli znalostí a vzdělání v civilizované ekonomice a způsoby, s nimiž sabotují odpor a revoluci. Budeme probírat, jak dočasné úspěchy, tak důvody neúspěchu většiny revolucí, jenž byly důsledně kooptovány kulturou stratifikace a vykořisťování v minulém tisíciletí k sestavení této zkušenosti pro trvalou změnu a životaschopnou planetu, v níž se bude dařit rozmanitosti.“ Continue reading

PŘEŽITÍ 07

Vybuduje se civilizace jednoduše znovu sama?

Mám na to několik odpovědí. První je, že ne, to je okamžitá reakce. Snadno přístupné zásoby ropy jsou pryč. Nikdy nebude jiný věk ropy. Nikdy nebude jiný věk zemního plynu. Nikdy nebude jiná doba železná nebo bronzová. Dále, nikdy nebude – nebo ne velmi, velmi dlouhou dobu – vysokých lodí, například proto, že lesy jsou pryč. Tato kultura byla zničující natolik, že zde nebude základ, na němž by mohly být postaveny podobné civilizace. Ornice je pryč. Ne, nikdy nepřijde další vzestup jiné civilizace jako je tato. Mohou zde být – za předpokladu, že lidé přežijí – některé drobné civilizace, avšak nikdy nebude jiná jako tato. Continue reading

Ke kolonizaci

Takže, jak příběhy kolonizují naší představivost a jaké jsou následky? Kolonialismus je materiální manifestací socio-ekonomického a socio-environmentálního systému, který je založen na civilizované epistemologii. (1) Jak již bylo dříve uvedeno, obživy civilizovaných kultur jsou založeny na dravosti. Energie – z potravin, práce a vnějších zdrojů používaná při produkci – hraje kritickou roli v socio-ekonomickém paradigmatu, kde je pro dravce cílem maximalizovat výnos a zisk za minimálních nákladů, a to na úkor samotných zdrojů. Zdroje jsou nuceny vyvíjet a produkovat více, než zpětně dostávají, pracují za schodku. 16 Tento princip produktivity přebytku a výsledný schodek energie charakterizuje civilizované ekonomiky. Opět platí, že na rozdíl od jiných dravých zvířat, která přispívají k rovnováze v symbiotických společenstvích, jichž jsou nedílnou součástí, lidská dravost má kořeny v odcizení od různorodosti, a v návaznosti představuje odcizení od rozmanitosti. Paradigma založeno na kořistnictví na úrovních schodku nutně vede k expansionismu. Continue reading

Vzdělávání jako domestikace vnitřního prostoru

Tato esej, kterou napsala Layla AbdelRahim, byla publikována ve Fifth Estate #391, Spring/Summer 2014.

Layla AbdelRahim je komparativní antropoložka a interdisciplinární autorka, která využívá řady různých výzkumných metod a oborů pro pochopení civilizace, divočiny a našeho místa ve světě. Její poslední kniha Wild Children–Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education (Fernwood, 2013) zkoumá spojení mezi civilizací, domestikací a vzděláváním. Layla se opírá o své poznatky, stejně jako o antropologické a etnologické výzkumy. Continue reading

Interview s Laylou AbdelRahim o anarcho-primitivismu, červeném anarchismu a veganství

Laylu AbdelRahim jsme požádali zda by neodpověděla na několik otázek, které bychom poté zveřejnili na blogu. Layla ochotně odpověděla  a její odpovědi jsou skutečně obsáhlé.

Layla AbdelRahim je kanadská komparatistická antropoložka a autorka, jejíž práce o civilizaci a divočině přispěly k oblasti literárních a kulturních studií, filozofii, sociologii, anarcho-primitivistické myšlence, epistemologii a kritice civilizace a vzdělávání. Připisuje kolaps rozmanitosti biologických systémů a environmentální degradaci na monokulturní civilizační ontologii, která vysvětluje existenci z hlediska antropocentrických utilitárních funkcí. Continue reading

Interview with Layla AbdelRahim on anarcho-primitivism, red anarchism and veganism

We contacted Layla AbdelRahim and asked her to answer our questions. Layla willingly responded and her answers are really comprehensive.

Who is Layla AbdelRahim? from Wikipedia: Layla AbdelRahim is a Canadian comparatist anthropologist and author, whose works on narratives of civilization and wilderness have contributed to the fields of literary and cultural studies, animal studies, philosophy, sociology, anarcho-primitivst thought, epistemology, and critique of civilization and education. She attributes the collapse in the diversity of bio-systems and environmental degradation to monoculturalism and the civilized ontology that explains existence in terms of anthropocentric utilitarian functions.

Her books Children’s Literature, Domestication, and Social Foundation: Narratives of Civilization and Wilderness (Routledge 2013) and Wild Children – Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education[4] (Fernwood 2013) make a contribution to children’s literary theory and a critique of education as rooted in the civilized need for the domestication of children as resources. Continue reading

Interview s Laylou AbdelRahim o domestikaci, jazyku a empatii

Layla AbdelRahim je kanadská komparatistická antropoložka a autorka, jejíž práce o civilizaci a divočině přispěly k oblasti literárních a kulturních studií, filozofii, sociologii, anarcho-primitivistické myšlence, epistemologii a kritice civilizace a vzdělávání. Připisuje kolaps rozmanitosti biologických systémů a environmentální degradaci na monokulturní civilizační ontologii, která vysvětluje existenci z hlediska antropocentrických utilitárních funkcí. Continue reading