Category Archives: Zelené technologie

Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část III.

V předchozích dvou částech (část I. a část II.) jsme se dozvěděli, že zelené technologie a zelené zdroje energií nemají s udržitelností nic společného. Takže co bychom měli potom udělat, když přijmutí zelených technologií Zemi nezachrání, ale možná ještě umocní její zkázu, kterou by měly vyřešit?

Continue reading

Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část I.

Zelené technologie jsou fenoménem dnešní doby. Mnoho lidí na ně spoléhá jako na udržitelné zdroje energie, které zachovají jejich komfort na současném standardu bez ničení životního prostředí. Považují je za čisté, etické a ekologické. V první části si přiblížíme, jak se zelené a čisté technologie budoucnosti odlišují od těch současných – špinavých, neekologických a závislých na fosilních palivech. Continue reading

Zachrání „zelené“ technologie Zemi a nás?

Text jsme zpracovali pro nadcházející číslo brožury PŘEŽITÍ. Nyní jej online zveřejňujeme.

Zachrání „zelené“ technologie Zemi a nás?

Ne. „Zelené“ technologie nemohou zastavit byť nejvážnější environmentální problémy (masové vymírání druhů, změny klimatu, okyselení oceánů, znečišťování ovzduší, aj.). Solární panely, větrné turbíny či elektromobily nejsou vyráběny z ničeho. Jsou vyráběny z kovů, plastů, chemikálií a vyžadují si fosilní paliva. Tyto produkty byly vytěženy ze země, přepraveny, zpracovány, vyrobeny. Každá část za sebou zanechává stopu zkázy: zničené biotopy, znečištěné vodní toky, kolonizaci, toxický odpad, otrockou práci, vykořisťování, skleníkové plyny a války. Continue reading

Falešná řešení zelené energie; české titulky

Falešná řešení zelené energie je přednáška, která byla uvedena členy hnutí Deep Green Resistance (DGR) na PIELC 2014 (Public Interest Environmental Law Conference – Konference veřejného zájmu o práva životního prostředí).

Jak je pravděpodobně jasné z názvu, v přednášce jsou odhaleny některé mýty o tzv. zelené energii a představeny různé perspektivy a řešení na krizi, jíž my a jiné druhy čelíme. Continue reading

Odstoupení od technologií

Závislost rozvinutých zemí na technologiích a absolutní víře v ně, je jedním z hlavních faktorů zotročení zbytku světa. Tato víra spočívá z velké části na sci-fi kultuře, která se rozšířila, a je zvláštním rysem rozvinutých zemí. Není náhodou, že Isaac Asimov a Carl Sagan poukazují na příběhy z raných let 17. století, přibližně v době, kdy se začaly formovat rysy moderního kapitalismu, jako na první příklady sci-fi. Asimov šel tak daleko, že předložil tvrzení, že příběh Poeho z třicátých let devatenáctého století je prvním příkladem “hard” sci-fi, fiktivním bratrancem industrialismu, v tom, že “mnoho jeho detailů bylo pečlivě a racionálně vypracováno”. Je třeba také poznamenat, že se sci-fi skutečně neobjevilo v Rusku až do Sovětské éry velkého průmyslu. Continue reading

Primitivní zelená: Rozhovor s Johnem Zerzanem

John Zerzan (narozen roku 1943) je Americký anarchistický a primitivistický filozof a autor s českými kořeny. Ve svých pracích kritizuje domestikaci, zemědělství, civilizaci jako neodmyslitelně utlačovatelské, a obhajuje lovecko-sběračský způsob existence jako inspiraci pro svobodnou společnost.

Zerzan napsal několik knih: Elements of Refusal (1988), Future Primitive and Other Essays (1994), Running on Emptiness (2002), Against Civilization: Readings and Reflections (2005), Twilight of the Machines (2008), Origins: A John Zerzan Reader (2010) a Future Primitive Revisited (2012). Continue reading

Udržitelnost ničí Zemi

Co je to, co se snažíme udržet? Živá planeta nebo průmyslová civilizace? Neboť nemůžeme mít obojí.

Někde podél cesty environmentální hnutí – na základě snahy chránit Zemi – bylo z velké části sežráno hnutím udržitelnosti – na základě snahy zachovat si naše komfortní životní styly. Kdy se to stalo a proč? A jak je možné, že se nikdo nevšiml? Tohle je zásadní posun v hodnotách, od soucitu se všemi živými bytostmi a Zemí k sobeckému chtění cítit se dobře z našeho neodmyslitelně ničemného způsobu života. Continue reading