Category Archives: Rozhovory

Interview s IRL, anti-tech grafity umělcem

Viděl jsem anti-tech grafity po celém mém městě po velkou část desetiletí. Samozřejmě během měsíců se v hloučkách objevovaly, pak pomalu mizely, jak je úřady odstraňovaly. Některá místa, obrázky nebo slogany se zdálo, že se objevovaly jen jednou, zatímco jiné byly zjevně na pochybných místech, kde pravidelně docházelo k odstraňování a pomalování. Celé roky jsem přemýšlel, kdo tím ušlechtilým, že dělá mé procházky a projížďky na kole mnohem vzrušující, může být. Legračním synchronismem jsem se nakonec setkal s „IRL“ (1) prostřednictvím společného přítele ve stejném týdnu, kdy jiný můj kamarád odstartoval antitechnologický magazín. Putovali jsme asi hodinu po celém městě, za sklady, ke kolejím a pod mosty, abychom probírali tuto velmi zvláštní podskupinu grafitů. A byly udělány některé úpravy pro přehlednost. – Renzo Continue reading

Primitivní zelená: Rozhovor s Johnem Zerzanem

John Zerzan (narozen roku 1943) je Americký anarchistický a primitivistický filozof a autor s českými kořeny. Ve svých pracích kritizuje domestikaci, zemědělství, civilizaci jako neodmyslitelně utlačovatelské, a obhajuje lovecko-sběračský způsob existence jako inspiraci pro svobodnou společnost.

Zerzan napsal několik knih: Elements of Refusal (1988), Future Primitive and Other Essays (1994), Running on Emptiness (2002), Against Civilization: Readings and Reflections (2005), Twilight of the Machines (2008), Origins: A John Zerzan Reader (2010) a Future Primitive Revisited (2012). Continue reading

Interview s Laylou AbdelRahim o anarcho-primitivismu, červeném anarchismu a veganství

Laylu AbdelRahim jsme požádali zda by neodpověděla na několik otázek, které bychom poté zveřejnili na blogu. Layla ochotně odpověděla  a její odpovědi jsou skutečně obsáhlé.

Layla AbdelRahim je kanadská komparatistická antropoložka a autorka, jejíž práce o civilizaci a divočině přispěly k oblasti literárních a kulturních studií, filozofii, sociologii, anarcho-primitivistické myšlence, epistemologii a kritice civilizace a vzdělávání. Připisuje kolaps rozmanitosti biologických systémů a environmentální degradaci na monokulturní civilizační ontologii, která vysvětluje existenci z hlediska antropocentrických utilitárních funkcí. Continue reading

Interview with Layla AbdelRahim on anarcho-primitivism, red anarchism and veganism

We contacted Layla AbdelRahim and asked her to answer our questions. Layla willingly responded and her answers are really comprehensive.

Who is Layla AbdelRahim? from Wikipedia: Layla AbdelRahim is a Canadian comparatist anthropologist and author, whose works on narratives of civilization and wilderness have contributed to the fields of literary and cultural studies, animal studies, philosophy, sociology, anarcho-primitivst thought, epistemology, and critique of civilization and education. She attributes the collapse in the diversity of bio-systems and environmental degradation to monoculturalism and the civilized ontology that explains existence in terms of anthropocentric utilitarian functions.

Her books Children’s Literature, Domestication, and Social Foundation: Narratives of Civilization and Wilderness (Routledge 2013) and Wild Children – Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education[4] (Fernwood 2013) make a contribution to children’s literary theory and a critique of education as rooted in the civilized need for the domestication of children as resources. Continue reading

Role diverzity v přírodním světě: Rozhovor s Derrickem Jensenem

Jaký význam má diverzita pro ekosystémy? Proč je diverzita důležitá? To je jako se ptát, proč všichni nemohou být onkologové. Jaký druh fungující společnosti by to byl? Příroda vytváří diverzitu, protože je na hraní tolika rolí v ekosystému, že je jeden druh nemůže zastávat. V přírodním světě potřebuješ rostliny k přeměně slunečního záření do látek; opylovače k opylování rostlin; zvířata pojídající rostliny a hnojící půdu; predátory k udržování malých populací zvířat v šachu; a ještě další druhy k odklízení výtrusů a mrtvých těl. Ve skutečnosti potřebujeme tolik mnoho druhů a komplexní vzájemné vztahy, než jsme dokonce schopni rozpoznat. Je to jako citát Davida Ehrenfelda: „Nejen, že je svět komplexnější, než si myslíme, že je, svět je komplexnější, než jsme schopni vědět, že je.“ Continue reading

Radikální přehodnocení – interview s Johnem Zerzanem

Oregonský zelený anarchista John Zerzan o jeho ataku na moderní společnost a mainstreamový environmentalismus. Zerzan je autor článků o civilizaci a anarchistické teorii. Píše pro redakční kolektiv Green Anarchy, pololetně vycházející žurnál a cestuje po světě, kde přednáší všem, kteří jsou spjati se snahou svrhnout všechny formy nadřazenosti a kteří se snaží propracovat k radikálně decentralizované existenci ve snaze dosáhnout osvobození a svobody.zerz

Continue reading