Category Archives: Deep Green Resistance

Pomyšlení na existenci v divočině

Probuzení z noční můry zoologických zahrad

Medvědice ujde sedm kroků, její drápy klikají o beton. Skloní hlavu, otočí se a jde směrem k přední části klece. Další sklonění, další otočka, další tři kroky. Když se dostane tam, kde byla, začne se vším znovu. Je to tím, co zbylo z jejího života.

Mimo klec se lidé procházejí na chodníku. Rodiče zastavují kočárky, než si uvědomí, že tu není nic k vidění. Pár teenagerů přistoupí, má walkmany a drží se za ruce; jeden pohled dovnitř je dost, a jdou pryč k jiné kleci. Medvědice stále opakuje; tři kroky, sklonění hlavy, otočka. Continue reading

Falešná řešení zelené energie; české titulky

Falešná řešení zelené energie je přednáška, která byla uvedena členy hnutí Deep Green Resistance (DGR) na PIELC 2014 (Public Interest Environmental Law Conference – Konference veřejného zájmu o práva životního prostředí).

Jak je pravděpodobně jasné z názvu, v přednášce jsou odhaleny některé mýty o tzv. zelené energii a představeny různé perspektivy a řešení na krizi, jíž my a jiné druhy čelíme. Continue reading

Mimo naději

Nejčastější slova, která jsem slyšel od jakýchkoliv environmentalistů, kdekoliv, jsou: Jsme v prdeli. Většina těchto environmentalistů zoufale bojuje, používají veškeré nástroje, které mají – nebo spíše veškeré legální nástroje, které mají, což znamená veškerými nástroji, které jim ti u moci umožňují užívat, což znamená veškerými nástroji, které v konečným důsledku budou neefektivní – ve snaze ochránit nějaký kousek země, ve snaze zastavit výrobu nebo vypouštění jedů, ve snaze zastavit civilizované lidi před mučením nějaké skupiny rostlin či zvířat. Někdy se snaží ochránit jen jeden strom. Continue reading

Udržitelnost ničí Zemi

Co je to, co se snažíme udržet? Živá planeta nebo průmyslová civilizace? Neboť nemůžeme mít obojí.

Někde podél cesty environmentální hnutí – na základě snahy chránit Zemi – bylo z velké části sežráno hnutím udržitelnosti – na základě snahy zachovat si naše komfortní životní styly. Kdy se to stalo a proč? A jak je možné, že se nikdo nevšiml? Tohle je zásadní posun v hodnotách, od soucitu se všemi živými bytostmi a Zemí k sobeckému chtění cítit se dobře z našeho neodmyslitelně ničemného způsobu života. Continue reading

Chtěl být volný

Kolikrát jste slyšeli tyto argumenty?

– „Vždy bude existovat nerovnost a nespravedlnost.“
– „Jsi příliš idealistický/á.“
– „Nic se nezmění.“
– „Dáváš do sázky svůj život za nesplněný sen.“
– „Skončíš ve vězení, nebo mrtvý pro nic za nic.“
– „Nestojí to za to.“
– „Je čas vyrůst.“ Continue reading

Miliony zabitých?

Pokud bychom odstranili civilizaci, nebude zabito miliony lidí ve městech? Co se s nimi stane? Nezáleží na tom, co děláte, vaše ruce budou krvavě červené. Pokud se účastníte globální ekonomiky, vaše ruce jsou krvavě červené, poněvadž globální ekonomika je vraždou lidí a nelidí. Půl milionu dětí zemře každý rok jako přímí důsledek tzv. “splácení dluhů” neprůmyslových zemí průmyslovým zemím. Šedesát tisíc lidí umírá každý den v důsledku zamoření. A co všichni ti lidé, kteří jsou donuceni opustit svou půdu? Existuje mnoho lidí, kteří umírají nyní. Nedostatek jednání tváří v tvář zvěrstvům není odpověď. Continue reading

Dystopická kultura

“Dystopie je opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů. Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem. S různými typy utopických a antiutopických společností se lze setkat v science fiction a dalších literárních dílech i dalších žánrech umění. Modelovou antiutopii lze také použít jako argumentační prostředek v politické diskusi.” (Z Wikipedie) Continue reading