Category Archives: Technologie

Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část III.

V předchozích dvou částech (část I. a část II.) jsme se dozvěděli, že zelené technologie a zelené zdroje energií nemají s udržitelností nic společného. Takže co bychom měli potom udělat, když přijmutí zelených technologií Zemi nezachrání, ale možná ještě umocní její zkázu, kterou by měly vyřešit?

Continue reading

Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část I.

Zelené technologie jsou fenoménem dnešní doby. Mnoho lidí na ně spoléhá jako na udržitelné zdroje energie, které zachovají jejich komfort na současném standardu bez ničení životního prostředí. Považují je za čisté, etické a ekologické. V první části si přiblížíme, jak se zelené a čisté technologie budoucnosti odlišují od těch současných – špinavých, neekologických a závislých na fosilních palivech. Continue reading

Kontrola počítačových televizí

V jiné době, v jiném životě napsal David Watson (pod jménem George Bradford) v jarním vydání Fifth Estate 1984:

„Ačkoliv existují důvody pro obavy ohrožení soukromí počítači, je obecně přehlíženo, že prohloubení privatizace s počítačovou televizí v každém pokoji jako Svatým grálem je přinejmenším samo o sobě stejně velká hrozba – hrozba, která dělá policii téměř zbytečnou.“

Právě tímto Bradford předpověděl chytrý telefon. Ale na to, jak byl uvědomělý, nemohl vědět, že tato „počítačová televize“ bude miniaturizována a nošena všude. Continue reading

Technologické otroctví

Tento příspěvek zahrnuje dvě antitechnologické eseje, které se zaměřují na díla Teda Kaczynského.

První z nich je Technologické otroctví: Odezva na Campbella a Lipkina. Esej je reakcí na jinou esej Thomase Cambella a Michaela Lipkina, v níž je komentováno úsilí Teda Kaczynského s kritickou perspektivou. Této eseje je autorem David Skrbina, jenž je tvůrcem knihy Teda Kaczynského Technologické otroctví, na níž také odkazuje tato esej.

Druhou esejí je Nová luddistická výzva, což je výňatek z esejeProč nás budoucnost nepotřebuje, jíž je autorem spoluzakladatel Sun Microsystems Bill Joy. Joy v této eseji možná překvapivě přiznává Kaczynského přínos. Continue reading

Interview s IRL, anti-tech grafity umělcem

Viděl jsem anti-tech grafity po celém mém městě po velkou část desetiletí. Samozřejmě během měsíců se v hloučkách objevovaly, pak pomalu mizely, jak je úřady odstraňovaly. Některá místa, obrázky nebo slogany se zdálo, že se objevovaly jen jednou, zatímco jiné byly zjevně na pochybných místech, kde pravidelně docházelo k odstraňování a pomalování. Celé roky jsem přemýšlel, kdo tím ušlechtilým, že dělá mé procházky a projížďky na kole mnohem vzrušující, může být. Legračním synchronismem jsem se nakonec setkal s „IRL“ (1) prostřednictvím společného přítele ve stejném týdnu, kdy jiný můj kamarád odstartoval antitechnologický magazín. Putovali jsme asi hodinu po celém městě, za sklady, ke kolejím a pod mosty, abychom probírali tuto velmi zvláštní podskupinu grafitů. A byly udělány některé úpravy pro přehlednost. – Renzo Continue reading

Les mimo dosah: Důsledky domestikace

Po přeložení celé eseje The Forest Beyond the Field: The Consequences of Domestication od Kevina Tuckera, nyní vydáváme tuto esej v podobě brožury.

Tak jako všechny jiné brožury, které jsme dělali, brožura je volně stažitelná a šiřitelná. A stejně tak jako všechny naše jiné brožury, je tato brožura formátu A5. Jedna stránka A5. Continue reading

Proč technologický systém zničí sám sebe?

I. V naší diskuzi budou probírány systémy rozšiřující sami sebe. Systémem rozšiřujícím sám sebe (SRSS ve zkratce) máme na mysli systém, který má sklony rozšiřovat své vlastní přežití a rozrůstání. Systém se může rozšiřovat jedním nebo dvěma způsoby: Systém může na neurčito navyšovat svou vlastní velikost a/nebo moc, nebo může vést k novým systémům, které disponují něčím z jeho vlastních vlastností. Continue reading