Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část III.

V předchozích dvou částech (část I. a část II.) jsme se dozvěděli, že zelené technologie a zelené zdroje energií nemají s udržitelností nic společného. Takže co bychom měli potom udělat, když přijmutí zelených technologií Zemi nezachrání, ale možná ještě umocní její zkázu, kterou by měly vyřešit?

Continue reading

Jsou zelené technologie falešnou modlou? Část I.

Zelené technologie jsou fenoménem dnešní doby. Mnoho lidí na ně spoléhá jako na udržitelné zdroje energie, které zachovají jejich komfort na současném standardu bez ničení životního prostředí. Považují je za čisté, etické a ekologické. V první části si přiblížíme, jak se zelené a čisté technologie budoucnosti odlišují od těch současných – špinavých, neekologických a závislých na fosilních palivech. Continue reading

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace

apismuscoverPřesto, že jsme již dříve snažili nastínit, proč kritizujeme civilizaci, technologie či domestikaci, chtěli bychom dát prostor dalšímu textu na toto téma.

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace je myslíme si docela povedeně a stručně napsán. Pojímá veškeré základní body své kritiky.

Užijte si jej…

Text si můžete stáhnout na http://uloz.to/xATCzzny/apismus-pdf, případně kopii zde APismus.

Zrození produkce, konec života

Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

Dějinnou kontradikcí zemědělství bylo vždy to, jak jeho rozšiřování ničí ekologické podmínky, které dělají jeho existenci možnou. Jak se rozšiřovala civilizace, převáděla divočinu do pastevecké a zemědělské půdy a nakonec do neplodné pouště. 1 Přirozený svět má svůj cyklus, ale civilizovaný člověk tento cyklus zvrátil do zdroje k vykořisťování. Namísto cyklu se lidský vztah stal lineárním přenosem života a energie jednou cestou, a znečištění a ničení druhou cestou. „Zemědělství je u zrodu produkce… Krajina sama se stala nástrojem produkce a planetární druhy jejími objekty.“ 2 Continue reading

Kontrola počítačových televizí

V jiné době, v jiném životě napsal David Watson (pod jménem George Bradford) v jarním vydání Fifth Estate 1984:

„Ačkoliv existují důvody pro obavy ohrožení soukromí počítači, je obecně přehlíženo, že prohloubení privatizace s počítačovou televizí v každém pokoji jako Svatým grálem je přinejmenším samo o sobě stejně velká hrozba – hrozba, která dělá policii téměř zbytečnou.“

Právě tímto Bradford předpověděl chytrý telefon. Ale na to, jak byl uvědomělý, nemohl vědět, že tato „počítačová televize“ bude miniaturizována a nošena všude. Continue reading