Category Archives: Ted Kaczynski

Kdo je John Zerzán?

Dali jsme si práci s vytvořením profilu Johna Zerzána, o který jsme byli žádáni. Zda bude využit či ne, nebo co z něj bude využit či ne, necháváme na těch, kteří a které nás o něj žádali/y. Zde profil zveřejňujeme.

Bude možná překvapivé pro mnoho z vás, že Zerzán byl dříve odsuzován za to, že byl autoritativní, a možná pro vás bude zajímavé si přečíst, jak se dostal k jeho současné kritice a úsilí. Continue reading

Technologické otroctví

Tento příspěvek zahrnuje dvě antitechnologické eseje, které se zaměřují na díla Teda Kaczynského.

První z nich je Technologické otroctví: Odezva na Campbella a Lipkina. Esej je reakcí na jinou esej Thomase Cambella a Michaela Lipkina, v níž je komentováno úsilí Teda Kaczynského s kritickou perspektivou. Této eseje je autorem David Skrbina, jenž je tvůrcem knihy Teda Kaczynského Technologické otroctví, na níž také odkazuje tato esej.

Druhou esejí je Nová luddistická výzva, což je výňatek z esejeProč nás budoucnost nepotřebuje, jíž je autorem spoluzakladatel Sun Microsystems Bill Joy. Joy v této eseji možná překvapivě přiznává Kaczynského přínos. Continue reading

Proč technologický systém zničí sám sebe?

I. V naší diskuzi budou probírány systémy rozšiřující sami sebe. Systémem rozšiřujícím sám sebe (SRSS ve zkratce) máme na mysli systém, který má sklony rozšiřovat své vlastní přežití a rozrůstání. Systém se může rozšiřovat jedním nebo dvěma způsoby: Systém může na neurčito navyšovat svou vlastní velikost a/nebo moc, nebo může vést k novým systémům, které disponují něčím z jeho vlastních vlastností. Continue reading

Síť

“Pokračující vědecký a technologický pokrok zničí svobodu jednotlivce.” – Ted Kaczynski

Nejsem vědec. Před třiceti lety jsem byl matematik, ale teď si již nepamatuji mnoho z toho, co jsem věděl o matematice.

Věřím, že “utopie” jsou šílené a nebezpečné, zejména utopie technologické společnosti. Technologie je zcela tvrdohlavou a extrémně nebezpečnou mocí, která nás vodí, nevyhnutelně nás musí vést. Toto nebude determinováno změnou, ani despotickými arogantními byrokraty, politiky nebo vědci, technologický systém si potřebuje osvojit lidské chování k svým požadavkům. Je to nezbytné k tomu, aby mohl fungovat a dále se rozšiřovat. Continue reading