Category Archives: Domestikace

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace

apismuscoverPřesto, že jsme již dříve snažili nastínit, proč kritizujeme civilizaci, technologie či domestikaci, chtěli bychom dát prostor dalšímu textu na toto téma.

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace je myslíme si docela povedeně a stručně napsán. Pojímá veškeré základní body své kritiky.

Užijte si jej…

Text si můžete stáhnout na http://uloz.to/xATCzzny/apismus-pdf, případně kopii zde APismus.

Zrození produkce, konec života

Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

Dějinnou kontradikcí zemědělství bylo vždy to, jak jeho rozšiřování ničí ekologické podmínky, které dělají jeho existenci možnou. Jak se rozšiřovala civilizace, převáděla divočinu do pastevecké a zemědělské půdy a nakonec do neplodné pouště. 1 Přirozený svět má svůj cyklus, ale civilizovaný člověk tento cyklus zvrátil do zdroje k vykořisťování. Namísto cyklu se lidský vztah stal lineárním přenosem života a energie jednou cestou, a znečištění a ničení druhou cestou. „Zemědělství je u zrodu produkce… Krajina sama se stala nástrojem produkce a planetární druhy jejími objekty.“ 2 Continue reading

Rewilding & ekofeminismus & obnovení magie

Okay, takže pojďme začít s tím, že se vrátíme tam, kde to všechno začalo – žena a divoké jídlo. Kdysi bylo všechno jídlo divoké – a byly to ženy, které jej sbíraly. Ale to, co jsme dnes zapomněli, bylo, že žádný aspekt jídla, od sběru po přípravu ke spotřebě, nebyl nedotčený magickým rituálem. A protože zákaz magie, podrobování žen, nadvláda nad Zemí – zrození zemědělství – šlo ruku v ruce, vidím rewilding a shromažďování potravin jako místo pro ekofeministickou intervenci. Continue reading

Ke kolonizaci

Takže, jak příběhy kolonizují naší představivost a jaké jsou následky? Kolonialismus je materiální manifestací socio-ekonomického a socio-environmentálního systému, který je založen na civilizované epistemologii. (1) Jak již bylo dříve uvedeno, obživy civilizovaných kultur jsou založeny na dravosti. Energie – z potravin, práce a vnějších zdrojů používaná při produkci – hraje kritickou roli v socio-ekonomickém paradigmatu, kde je pro dravce cílem maximalizovat výnos a zisk za minimálních nákladů, a to na úkor samotných zdrojů. Zdroje jsou nuceny vyvíjet a produkovat více, než zpětně dostávají, pracují za schodku. 16 Tento princip produktivity přebytku a výsledný schodek energie charakterizuje civilizované ekonomiky. Opět platí, že na rozdíl od jiných dravých zvířat, která přispívají k rovnováze v symbiotických společenstvích, jichž jsou nedílnou součástí, lidská dravost má kořeny v odcizení od různorodosti, a v návaznosti představuje odcizení od rozmanitosti. Paradigma založeno na kořistnictví na úrovních schodku nutně vede k expansionismu. Continue reading

Mimo (anti)kapitalismus

Inspirace a expirace

Rodíme se jako konzumenti, ale nedospějeme dokud nezačneme prodávat věci. Spotřeba je utrácením peněz, které byly vydělány prodejem něčeho. Tato hra nákupu a prodeje umožňuje, aby se peníze přirozeně kupily do pyramid pyramid, formovaly jednotnou, nepředstavitelnou obrovskou pyramidu, velkou hromadu peněz. Continue reading

Les mimo dosah: Důsledky domestikace

Po přeložení celé eseje The Forest Beyond the Field: The Consequences of Domestication od Kevina Tuckera, nyní vydáváme tuto esej v podobě brožury.

Tak jako všechny jiné brožury, které jsme dělali, brožura je volně stažitelná a šiřitelná. A stejně tak jako všechny naše jiné brožury, je tato brožura formátu A5. Jedna stránka A5. Continue reading

Příroda jako spektákl

Zobrazení divočiny vs. divokost

Příroda vždy neexistovala. Není dohledatelná v hlubinách lesa, v srdci pumy nebo písních Pygmejů; je dohledatelná ve filozofii a představovaných konstrukcích civilizovaných lidí. Zdánlivě protikladné vlákna, která jsou tkána společně, ztvárňují přírodu jako ideologický konstrukt, jenž slouží k naší domestikaci, potlačení a usměrnění našich projevů divokosti. Continue reading

Život v noční můře

„Lumpi byl jedním z nejdéle přeživších makaků rhehus v MPI poté, co strávil sedm let za branami ústavu. Po příchodu v pouhých třech letech, byl Lumpi původně umístěn ve skupině, ale v době naší investigace byl umístěn osamoceně, zbaven sociální interakce a spojení. Vykazoval stereotypní chování, včetně otáčení se do kruhu a přešlapování uvnitř kovové klece; ve snaze se vyrovnat s extrémním stresem způsobeným nedostatkem sociálního kontaktu a neschopností vykazovat normální chování. Continue reading

Trauma z domestikace

Když jsem se ptal jedné ženy na bolest při voskování nohou, odpověděla: „To není tak zlé, jako dostat namláceno Vaším otcem každý den“. Odhaduje se, že 95 procentům amerických rodin může být diagnostikována nějaká dysfunkce. Proč je násilí, deprese a sexuální zneužívání na denním pořádku v naší společnosti? Více a více tu máme dělníky a studenty, kteří se vzájemně zabíjejí v beznadějném vzteku. Televize zaplňuje naše hlavy násilím a sexuálním dramatem. Sebevraždy, ADHD, Prozac, anorexie, holoseče, úzkosti, Ritalin, jatka, Zoloft,… Ženy se cítí nejistě a jsou posedlé krásou. Muži usilují o moc a ohánějí se násilím. Války, vraždy, znásilnění… Tohle je nemoc! Náš vpád do technologií a konzumní kultury ještě přidává palivo do ohně. Ale budeme stát v pekle tak dlouho, dokud již neuvidíme plameny, prostě jen spalujeme naše mysli a těla. Jsme nemocní! Je to tak nezdravé. Continue reading