Category Archives: Derrick Jensen

Ne, nemůžeme mít všechno

Všichni čelíme výběrům. Můžeme mít ledovce a lední medvědy, nebo můžeme mít automobily. Můžeme mít přehrady, nebo můžeme mít lososy. Můžeme zavlažovat víno v kraji Mendocino a Sonoma, nebo můžeme mít úhoře říčné. Můžeme mít ropu z pod oceánského dna, nebo můžeme mít velryby. Můžeme mít kartonové krabice, nebo můžeme mít živé lesy. Můžeme mít počítače a rakovinu z těchto produktů, nebo můžeme být bez obou. Můžeme mít elektřinu a svět zdevastovaný těžbou, nebo to nemusíme mít (a neříkejte mi nesmysli o solární: budete potřebovat měď pro rozvody, křemík pro fotovoltaiku, kovy a plasty pro přístroje, které musí být vyráběny v továrnách a pak transportovány do vašeho domova, atd. Continue reading

Role diverzity v přírodním světě: Rozhovor s Derrickem Jensenem

Jaký význam má diverzita pro ekosystémy? Proč je diverzita důležitá? To je jako se ptát, proč všichni nemohou být onkologové. Jaký druh fungující společnosti by to byl? Příroda vytváří diverzitu, protože je na hraní tolika rolí v ekosystému, že je jeden druh nemůže zastávat. V přírodním světě potřebuješ rostliny k přeměně slunečního záření do látek; opylovače k opylování rostlin; zvířata pojídající rostliny a hnojící půdu; predátory k udržování malých populací zvířat v šachu; a ještě další druhy k odklízení výtrusů a mrtvých těl. Ve skutečnosti potřebujeme tolik mnoho druhů a komplexní vzájemné vztahy, než jsme dokonce schopni rozpoznat. Je to jako citát Davida Ehrenfelda: „Nejen, že je svět komplexnější, než si myslíme, že je, svět je komplexnější, než jsme schopni vědět, že je.“ Continue reading

Odvaha

“Zoufalství je surovinou pro drastické změny. Pouze ti, kteří mohou opustit vše, v co kdy věřili, mohou doufat v únik.” – William S. Burroughs

Dozvěděl jsem se o e-bombách od jednoho z mých studentů – Caseye Maddoxe, vynikajícího spisovatele – z vězení. Napsal mimořádný román o někom, kdo je unesen a podroben dvanácti krokům obnovovacího programu pro závislost na západní civilizaci… Continue reading

Miliony zabitých?

Pokud bychom odstranili civilizaci, nebude zabito miliony lidí ve městech? Co se s nimi stane? Nezáleží na tom, co děláte, vaše ruce budou krvavě červené. Pokud se účastníte globální ekonomiky, vaše ruce jsou krvavě červené, poněvadž globální ekonomika je vraždou lidí a nelidí. Půl milionu dětí zemře každý rok jako přímí důsledek tzv. “splácení dluhů” neprůmyslových zemí průmyslovým zemím. Šedesát tisíc lidí umírá každý den v důsledku zamoření. A co všichni ti lidé, kteří jsou donuceni opustit svou půdu? Existuje mnoho lidí, kteří umírají nyní. Nedostatek jednání tváří v tvář zvěrstvům není odpověď. Continue reading

Čas sociopatů

Antropocén je velmi aktuální téma, The Breakthrough Institute publikoval nespočetně díl na toto téma v posledních měsících, naposledy esej od Jimiho Proctora s názvem We Have Never Been Natural (Nikdy jsme nebyli přírodní). Derrick Jensen také navrhl termín antropocén přejmenovat na The Age of the Sociopath.The Age of the Sociopath od Jensena jsme přeložili. Continue reading

Apokalypsa

Když bílý muž zabije indiána ve férovém boji, nazývá to čestným, ale když indián zabije bílého muže ve férovém boji, nazývá to vraždou. Když bílá armáda bojuje s indiány a vyhraje, nazývá se to velkým vítězstvím, ale v případě, když ztrácí, je to nazýváno masakrem a jsou povolány větší armády. Pokud indián prchá před těmito armádami, když se snaží vrátit, zjistí, že bílí muži žijí, kde bydlí. Pokud se indián snaží bojovat s takovými armádami, je zabit a půda je stejně tak zabrána. Když je zabit indián je to velká ztráta, která zanechává mezeru v řadách našeho lidu a smutek v našich srdcích, když jsou zabiti tři nebo čtyři bílí muži, další přijde na jeho místo, a nemá to žádného konce. Bílý muž se snaží dobít přírodu, přehnout ji k vlastnímu chtíči a využít ji marnotratně, až dokud není všechno pryč a pak se jednoduše přesune dál, odpad zanechá za sebou a vyhledává nová místa k zabrání. Celá bílá rasa je monstrum, které je pořád hladové a co konzumuje je krajina. – Chiksika Continue reading