Category Archives: Kolonizace

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace

apismuscoverPřesto, že jsme již dříve snažili nastínit, proč kritizujeme civilizaci, technologie či domestikaci, chtěli bychom dát prostor dalšímu textu na toto téma.

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace je myslíme si docela povedeně a stručně napsán. Pojímá veškeré základní body své kritiky.

Užijte si jej…

Text si můžete stáhnout na http://uloz.to/xATCzzny/apismus-pdf, případně kopii zde APismus.

Ke kolonizaci

Takže, jak příběhy kolonizují naší představivost a jaké jsou následky? Kolonialismus je materiální manifestací socio-ekonomického a socio-environmentálního systému, který je založen na civilizované epistemologii. (1) Jak již bylo dříve uvedeno, obživy civilizovaných kultur jsou založeny na dravosti. Energie – z potravin, práce a vnějších zdrojů používaná při produkci – hraje kritickou roli v socio-ekonomickém paradigmatu, kde je pro dravce cílem maximalizovat výnos a zisk za minimálních nákladů, a to na úkor samotných zdrojů. Zdroje jsou nuceny vyvíjet a produkovat více, než zpětně dostávají, pracují za schodku. 16 Tento princip produktivity přebytku a výsledný schodek energie charakterizuje civilizované ekonomiky. Opět platí, že na rozdíl od jiných dravých zvířat, která přispívají k rovnováze v symbiotických společenstvích, jichž jsou nedílnou součástí, lidská dravost má kořeny v odcizení od různorodosti, a v návaznosti představuje odcizení od rozmanitosti. Paradigma založeno na kořistnictví na úrovních schodku nutně vede k expansionismu. Continue reading

Města nejsou biotopem, industrialismus není zdravý

Abychom se stali svobodnými jednotlivci začleněnými do skutečných komunit, potřebujeme biotopy. Města nejsou biotopy: jsou shlukem práce a komodit a oportunní pro moc za účelem synchronizace činností masy pracujících a spotřebitelů, velkých populací. Jsou také jednou z forem mnoha obětních zón, o které se civilizace opírají. Jejich původní divoký stav byl vymazán. Téměř každý původní projev života a rozmanitosti a organiky byl vydlážděn nebo reformován od shora úředním aparátem a projektanty. Ekologicky zdravé, soběstačné kultury by shledaly takové zóny neschopné poskytovat dostatečně potravy pro zlomek stávajících populací. Volní jedinci by je pravděpodobně chápali jako beznadějné environmentální pustiny, spíše než potenciálním hřištěm pro nové zkoumání a naplnění projevů úžasů. Městské způsoby jsou neodmyslitelně neudržitelné, jsou destruktivní pro životní prostředí a lidského ducha. Jejich území jsou plně organizovaná pro akomodaci politické moci a trhu. Continue reading

Civilizace a dekolonizace

„Nezáleží, co říkáte, zamoření je stále zamořením, smrt je stále smrtí, a průmyslová civilizace stále způsobuje největší masové vymírání v dějinách planety.“ ~ Derrick Jensen

Velký voják, náčelník indiánů kmene Osage, řekl k dominantní kultuře: „Dívám se a obdivuji váš způsob života… Stručně řečeno, můžete si dělat téměř vše, co vás napadne. Vy bílí máte sílu podmanit si snad každé zvíře ke svému užitku. Jste obklopení otroky. Každá věc okolo vás je v řetězech, a vy jste sami otroci. Obávám se, že pokud bych měl vyměnit mé konání za vaše, taky bych se měl stát otrokem.“ Continue reading