Category Archives: Zemědělství

Zrození produkce, konec života

Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

Dějinnou kontradikcí zemědělství bylo vždy to, jak jeho rozšiřování ničí ekologické podmínky, které dělají jeho existenci možnou. Jak se rozšiřovala civilizace, převáděla divočinu do pastevecké a zemědělské půdy a nakonec do neplodné pouště. 1 Přirozený svět má svůj cyklus, ale civilizovaný člověk tento cyklus zvrátil do zdroje k vykořisťování. Namísto cyklu se lidský vztah stal lineárním přenosem života a energie jednou cestou, a znečištění a ničení druhou cestou. „Zemědělství je u zrodu produkce… Krajina sama se stala nástrojem produkce a planetární druhy jejími objekty.“ 2 Continue reading

O zemědělství

„Lovci-sběrači jsou velmi velkorysí lidé. Mají jen málo a sdílejí vše, co mají, jelikož vědí, že to může být snadno nahrazeno. Ale když se lidé usadí je to odlišné. Jejich majetek se násobí: potřebují sekery a pily, aby káceli stromy pro budovy, pluhy pro narušení půdy, motyky na trávu, srpy na sklizeň, koše na přenášení úrody a stodoly pro skladování. Všechny tyto věci jsou nezbytné pro růst i následující rok, takže musí být bezpečně uchovány. Pozemky, vlastnictví a sklady pro potraviny jsou nezbytné pro obživu lidí a jsou chráněný proti nevítaným vetřelcům. Věřím, že tak byla zaseta první semena  agrese.“ – Richard Leakey, Původ lidstva Continue reading

Je udržitelné zemědělství oxymóron?

Jared Diamond to nazval „největší omyl v dějinách lidstva.“ (1) Bill Mollison řekl, že to může „zničit celé krajiny.“ (2) Popisují jadernou energii? Suburbanizaci? Těžbu uhlí? Ne. Mluví o zemědělství. Problém není jen to, že zemědělství ve své současné průmyslové podobě ničí ornici a biodiverzitu. Zemědělství v jakékoliv formě je ze své podstaty neudržitelné. Na jeho prahu může být také položen základ naší kultury rozkol mezi lidmi a přírodou, mnoho nemocí a špatného zdraví a původ dominantních hierarchií a policejního státu. Toto jsou patřičná tvrzení, takže je pojďme prozkoumat. Continue reading