Category Archives: Kapitalismus

Zrození produkce, konec života

Musíme předefinovat, jak si zaopatřovat jídlo, a co důležitěji, musíme předefinovat náš vztah k přírodě.

Dějinnou kontradikcí zemědělství bylo vždy to, jak jeho rozšiřování ničí ekologické podmínky, které dělají jeho existenci možnou. Jak se rozšiřovala civilizace, převáděla divočinu do pastevecké a zemědělské půdy a nakonec do neplodné pouště. 1 Přirozený svět má svůj cyklus, ale civilizovaný člověk tento cyklus zvrátil do zdroje k vykořisťování. Namísto cyklu se lidský vztah stal lineárním přenosem života a energie jednou cestou, a znečištění a ničení druhou cestou. „Zemědělství je u zrodu produkce… Krajina sama se stala nástrojem produkce a planetární druhy jejími objekty.“ 2 Continue reading

Civilizace a dekolonizace

„Nezáleží, co říkáte, zamoření je stále zamořením, smrt je stále smrtí, a průmyslová civilizace stále způsobuje největší masové vymírání v dějinách planety.“ ~ Derrick Jensen

Velký voják, náčelník indiánů kmene Osage, řekl k dominantní kultuře: „Dívám se a obdivuji váš způsob života… Stručně řečeno, můžete si dělat téměř vše, co vás napadne. Vy bílí máte sílu podmanit si snad každé zvíře ke svému užitku. Jste obklopení otroky. Každá věc okolo vás je v řetězech, a vy jste sami otroci. Obávám se, že pokud bych měl vyměnit mé konání za vaše, taky bych se měl stát otrokem.“ Continue reading

Role diverzity v přírodním světě: Rozhovor s Derrickem Jensenem

Jaký význam má diverzita pro ekosystémy? Proč je diverzita důležitá? To je jako se ptát, proč všichni nemohou být onkologové. Jaký druh fungující společnosti by to byl? Příroda vytváří diverzitu, protože je na hraní tolika rolí v ekosystému, že je jeden druh nemůže zastávat. V přírodním světě potřebuješ rostliny k přeměně slunečního záření do látek; opylovače k opylování rostlin; zvířata pojídající rostliny a hnojící půdu; predátory k udržování malých populací zvířat v šachu; a ještě další druhy k odklízení výtrusů a mrtvých těl. Ve skutečnosti potřebujeme tolik mnoho druhů a komplexní vzájemné vztahy, než jsme dokonce schopni rozpoznat. Je to jako citát Davida Ehrenfelda: „Nejen, že je svět komplexnější, než si myslíme, že je, svět je komplexnější, než jsme schopni vědět, že je.“ Continue reading

Miliony zabitých?

Pokud bychom odstranili civilizaci, nebude zabito miliony lidí ve městech? Co se s nimi stane? Nezáleží na tom, co děláte, vaše ruce budou krvavě červené. Pokud se účastníte globální ekonomiky, vaše ruce jsou krvavě červené, poněvadž globální ekonomika je vraždou lidí a nelidí. Půl milionu dětí zemře každý rok jako přímí důsledek tzv. “splácení dluhů” neprůmyslových zemí průmyslovým zemím. Šedesát tisíc lidí umírá každý den v důsledku zamoření. A co všichni ti lidé, kteří jsou donuceni opustit svou půdu? Existuje mnoho lidí, kteří umírají nyní. Nedostatek jednání tváří v tvář zvěrstvům není odpověď. Continue reading