Category Archives: Levice a třídní boj

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace

apismuscoverPřesto, že jsme již dříve snažili nastínit, proč kritizujeme civilizaci, technologie či domestikaci, chtěli bychom dát prostor dalšímu textu na toto téma.

Text Anarcho-primitivistická kritika civilizace je myslíme si docela povedeně a stručně napsán. Pojímá veškeré základní body své kritiky.

Užijte si jej…

Text si můžete stáhnout na http://uloz.to/xATCzzny/apismus-pdf, případně kopii zde APismus.

Povaha levice

Marx považoval průmysl za „otevřenou knihu lidských základních sil.“ Nikdo z levice tuto formulaci nevyvrátil. Jeho původy, logika, destinace jsou považovány za samozřejmost. Ve skutečnosti zde nejdeme základní předpoklad, který spojuje levici: že prostředky výroby/technologie by měly být postupně rozvíjeny, jejich dosah vždy rozšířen. Tento pojem je velice blízký srdci moderního pojetí pokroku. Veškerý život musí ustoupit jeho imperativu.Nadvláda nad přírodou a domestikace není v žádném případě problematická pro levici. Levicové spektrum si nevšímá, že jsou tyto případy ze základu levicovým selháním zaznamenávaným v praxi, které se týká jak přírodního světa tak jedince. Continue reading

Reformace králů

Vztah mezi kapitálem a prací, mezi šéfem a zaměstnancem je vždy a vždy bude o nadřízeném a otrokovi. Stejně jako otroctví muselo být odmítnuto, poněvadž nemůže být reformováno, cílem anarchistické praxe, jak náš přítel Bob Black říkal, by mělo být zrušení práce a ne její reforma.

Jádrem anti-civilizační myšlenky je kritika sociální nerovnosti a ekologické destrukce, které jsou očividné v moderní průmyslové společnosti. Je falešné pro anti-civilizační hnutí, aby podporovalo třídní boj ideologickou agendou, že vše o co usilovat je, aby dělníci dostávali větší kus koláče; v konečném důsledku se snažíme odstranit fungování technologického-industriálního systému. Continue reading

Produkovat nebo neprodukovat

Třída, modernita a identifikace

Třída je sociální vztah. Rozebrat ji do základů je o ekonomice. Je to o producentovi, distributorovi či vlastníkovi prostředků a ovoci produkce. Nezáleží na tom, v jaké kategorii je jakákoliv osoba, je to o ztotožnění se. Kdo se s čím ztotožnil? Nebo ještě lépe, co se s vámi ztotožňuje? Každý z nás může být postaven do libovolného počtu sociálně-ekonomických kategorií. Ale to není otázkou. Je vaše práce vaše identitou? Je vaší ekonomickou nikou? Continue reading

Majetek a vlastnictví půdy: mimo reflex „levice“

Téměř každý aspekt současné industrializované společnosti se točí kolem starostí s penězi, jejich zbavování a jejich akumulace. Naše každodenní rutiny, naše politika, naše způsoby života jsou centralizovány kolem peněz a metod, jimiž je můžeme získat. Jak fungující členové civilizace, jsme nuceni k účasti ve mzdové ekonomice, a proto téměř všeobecně jsme odsouzeni k životu nudné jednotvárnosti a zotročení v jedné z úhledně vymezených rolí, kterou tato kultura považuje za nezbytnou. Přesněji řečeno, budeme zaujímat jednu z rolí schopné hromadit zisky pro sebe (nebo pokud budeme pracovat pro podnik, především pro vlastníky a zúčastněné subjekty), a tudíž, v širším schématu věcí, pomáhat k prevenci inflace a ekonomického kolapsu tím, že půjdeme ven a utratíme naše příjmy. Takže jinými slovy budeme dbát na to, abychom mohli pokračovat v práci; k zajištění, že ekonomika může pokračovat. Continue reading