Dystopická kultura

“Dystopie je opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů. Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem. S různými typy utopických a antiutopických společností se lze setkat v science fiction a dalších literárních dílech i dalších žánrech umění. Modelovou antiutopii lze také použít jako argumentační prostředek v politické diskusi.” (Z Wikipedie)

Přesto, že netvrdím, že je dobře čitelná pokud jde o psaní sci-fi, myslím, že nemusíte být sci-fi učenec, aby jste viděli, že žijeme v dystopické kultuře.

Civilizace je dystopie. Zahrnuje všechny vlastnosti základního dystopicképrahaho příběhu, a jen se to zhoršuje v průběhu času. Tato kultura způsobuje a udržuje nejvíce odsouzeníhodné chování a vytváří nejnásilnější realitu, kterou kdy planeta vůbec snáší. Ale to, co dělá toto naprosto zákeřným je její nestydatý pokus o maskování této skutečnosti vytvářením zcela falešného rozptylováni nás, aby nás zaneprázdnilo, zatímco planeta a její společenství zahyne.

Násilí je nejen nevyhnutelné v těžební kultuře, je to nutností. Podle definice, civilizace vyžaduje násilí, protože města vyžadují dovoz zdrojů vzhledem k vyčerpání zdrojů ve vlastní krajině, a proto musí být násilná vůči jiným kulturám a jejich krajině s cílem zajistit potřebné zdroje. Tato kultura doslova vyčerpává planetu do sucha, řítí se směrem Venuše jako budoucnosti.

Patologie je běžná v této kultuře. Nejvýznamnější psychopati – ti, co vedou korporace, vlády, armády a policie – jsou odměňováni za své chování. Je jim poskytnuto ještě více příležitostí, aby ustanovili násilí ve světě a jeho životě. Přemýšlejte o tom, morálně zkažená kultura musí odměnit psychopatické chování. Aby to bylo ještě horší, tato kultura vytváří sociální podmínky nevyhnutelně vedoucí k chudobě a závislosti a trestá oběti svého vlastního výtvoru. To je důvod, proč oběti zneužívání návykových látek jsou uvězněni, ale vedení podniků může odejít do důchodu se zisky. To je důvod, proč jsou bezdomovci bití, pronásledováni a vězněni proto, že spí na ulici, ale je povoleno, aby domy byly prázdné a policie chránila majetek bohatých podnikatelů.

Ve více rozumné, spravedlivé kultuře nebudou moci chodit tito lidé po ulicích bezpečně. Budou se bát o své životy. Každý, kdo znečišťuje ovzduší, vodu a půdu nebo jinak řídí násilí na celých skupinách lidí, by se měli bát opustit své domovy. Ale v tomto světě, v němž žijeme – v této depresivní realitě – považujeme nejhorší chování za největší přínos.

Tato kultura nenávidí ženy, nenávidí barevné lidi, chudé, domorodé komunity a nakonec život samotný. Vyhlašuje válku přírodě, když biotické čištění je přímý mechanismus svého způsobu produkce potravin, a úplné zhroucení ekosystému nevyhnutelným výsledkem. Naše realita je ta, v níž bití žen je nejčastější trestná činnost a znásilnění se používá jako válečná zbraň. Náš je děsivý mix genocid, vyčerpání zdrojů, masový zánik (druhů) a nekonečné válčení.

Vytváříme video hry, které oslavují ty nejhorší tendence. Členové této kultury jsou od dětství vyškoleni spoléhat se na technologii pro zábavu, a poté se vytoužená propaganda a vyložené lži této kultury šíří pomocí této technologie. Žijeme zprostředkovaně přes celebrity, poněvadž naše životy jsou tak prázdné přirozeného smyslu k udržování tohoto systému. A většina z nás je na tom tak závislá, že budeme bojovat, abychom toto udrželi v chodu.

Hluboko uvnitř našeho vědomí, v našich srdcích a myslích – a naší paměti – víme, že tato kultura je zkažená. Bojíme se tohoto světa. Schováváme se v našich domovech, v některých z nich oplocených a střežených před zbytkem světa. Společně unikáme realitě skrze filmy, televizi, zábavné parky a nakupování (tj. způsoby nadměrné spotřeby, impuls a životní styl elitářství). Vydáváme bezpočet prostředků k přesvědčení sebe samých spotřebovávat tolik, že jsme se identifikovali se spotřebou. Nazýváme sami sebe konzumenty.

Potřebujeme se vůbec zaplést do narůstajícího totalismu dozorčí infrastruktury?

Civilizace je šílená. Členové této kultury trpí psychózou, krizí mysli a ducha. Jsme odpojeni od samotného zdroje života na této planetě. Nenávidíme přírodu natolik, že bychom raději vytvořili bytosti připomínající naše nejhorší tendence a chování, přinutíme každé jiné uctívat tyto výtvory pod hrozbou násilí, a pak lžeme sami o těchto božstvech lásky a spasení nás. Jsme natolik odpojeni od přirozeného světa, že promítáme své vlastní psychózy do něj, takže začneme vidět celý vesmír nefunkční stejně jako jsme my, a pak toto použijeme jako výmluvu k páchání dalšího násilí proti němu.

Někteří z nás, dokonce i uprostřed tohoto šíleného světa, stále ještě nachází způsoby, jak vášnivě bojovat, hluboce milovat a užívat si jednoduché radosti ze života. Mnoho lidí přizpůsobilo svůj objektiv na svět takový, jaký skutečně je, i když je to bolestivé. Poté co se rozhodlo přijmout naší situaci s odvahou, namísto zbabělosti, odmítli jsme, aby tato kultura dále přetrvávala. Jsme poháněni láskou k této planetě a jejímu společenství života a rozhodli jsme se dát ji šanci znovu začít prosperovat.

Vzali jsme odvahu pro krok ven z této kultury a přijmuli realitu, vidět zvěrstva a už je nepovažovat za nevyhnutelné. Ale odvaha je nezbytná. Potřebujeme více rozumných lidí na celém světě. Potřebujeme více lidí přijímajících pravdu, bez ohledu na to, jak moc to bolí. Potřebujeme více lidí, kteří jsou naprosto netolerující těmto úrovním utrpení, kteří budou nabízet svůj čas, energii a tělo na obranu této krásné planety.

Planeta nás nepotřebuje, a my ji potřebujeme. A my jsme jediní, kdo nás zachrání.

Zdroj: http://dgrnewsservice.org/2013/03/15/kourtney-mitchell-dystopian-culture/