Udržitelnost ničí Zemi

Co je to, co se snažíme udržet? Živá planeta nebo průmyslová civilizace? Neboť nemůžeme mít obojí.

Někde podél cesty environmentální hnutí – na základě snahy chránit Zemi – bylo z velké části sežráno hnutím udržitelnosti – na základě snahy zachovat si naše komfortní životní styly. Kdy se to stalo a proč? A jak je možné, že se nikdo nevšiml? Tohle je zásadní posun v hodnotách, od soucitu se všemi živými bytostmi a Zemí k sobeckému chtění cítit se dobře z našeho neodmyslitelně ničemného způsobu života.

Hnutí udržitelnosti říká, že naše schopnost udržitelnosti je odpovědností jednotlivců, kteří musí vykonávat životní styl v rámci stávajících struktur civilizace. Dosažení skutečně udržitelné kultury je tímto způsobem nemožné. Průmyslová infrastruktura je v rozporu se živou planetou. Má-li život na Zemi přežít, je potřebné odstranit globální politické a ekonomické struktury.

Zastánci udržitelnosti říkají, že snížení dopadů naší činnosti způsobuje menší škody Zemi, slouží to dobře věci a my bychom měli dobrý pocit z našich činů. Nesouhlasím. Méně škody není dobře. Méně škody je stále hodně škody. Tak dlouho, jak je někým způsobována bolest, nemůže existovat udržitelnost. Dobrý pocit o malých činech nikomu nepomůže.

Pouze jedna čtvrtina veškeré spotřeby je jednotlivce. Zbytek je průmyslu, agrobyznysu, armády, vlád a korporací. Dokonce veškeré úsilí každého z nás na snížení ekologické stopy, by příliš nezměnilo celkovou spotřebu.

V případě, že obhajoba činnosti životního stylu má skutečně vliv na zachování naší kultury na dobu delší, než by tomu bylo jinak, pak to způsobí více škody přírodnímu světu, než pokud by takový čin nebyl přijat. Delší udržování destruktivní kultury, způsobuje více ničení. Název tohoto článku není jen upoutáním pozornosti a kontroverzí, je to doslova to, co se děje.

Když se rámec diskuse udržitelnosti točí kolem volby životního stylu, jako pravého řešení, pak se nepřátele stanou další jedinci, kteří žijí různé životní styly a ti, kteří nemají výsadbu volby. Mezitím skutečný nepřítel – despotické struktury civilizace – volně pokračuje ve své destruktivitě a vraždících praktikách bez otázek. To je stěží efektivní způsob, jak vytvořit smysluplné sociální hnutí. Rozdělit se a být dobyt.

Udržitelnost je oblíbená u korporací, médií a vlád, neboť se dokonale shoduje s jejich cíli. Udržet si moc. Růst. Vystupuj jako dobrý člověk. Ať lidé věří, že mají moc, když tomu tak není. Říkají všem, zachovejte klid a pokračujte v nakupování. Ovládej jazyk na debatování, který ovládají.

Ti u moci udržují lidi ve víře, že jediný způsob, jak můžeme něco změnit, je v rámci struktur, které sami vytvořili. Budují struktury takovým způsobem, že lidé nemohou nikdy nic změnit v rámci nich. Volby, petice a shromáždění to vše posiluje mocenské struktury a nikdy nemůže přinést významné změny na vlastní pěst. Tyto taktiky dávají korporacím a vládám výběru. Dáváme těm u moci volby k tomu, zda našimi požadavky provedou malé reformy. Zvířata trpící ve velkochovech, nemají na výběr. Lesy ničené ve jménu pokroku, nemají na výběr. Miliony lidí, kteří pracují v manufakturách majoritního světa, nemají na výběr. 200 druhů dnes zaniklých tak neučinily z vlastní vůle. A přesto dáváme těm odpovědným za všechny tyto vraždy a utrpení na výběr. Poskytujeme přání bohaté menšině nad potřebami života na Zemi.

Většina z populárních činů, které zastánci navrhují k dosažení udržitelnosti, nemají žádný účinek a některé dokonce způsobují více škody než užitku. Strategie zahrnují snížení spotřeby elektrické energie, snížení spotřeby vody, zelenou ekonomiku, recyklaci, udržitelné budovy, obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu. Pojďme se podívat na účinnost těchto opatření.

Elektřina

Řekli nám, abychom snížili naši spotřebu elektrické energie nebo ji získávali z alternativních zdrojů. To umožní nulový vliv na udržitelnost naší kultury jako celku, neboť energetická síť je ze své podstaty neudržitelná. Žádné redukce energie nebo energie z tzv. obnovitelných zdrojů to nezmění. Těžba pro elektrické vodiče, komponenty, elektrické přístroje, solární panely, větrné turbíny, geotermální provoz, kotle pro biomasu, vodní přehrady a vše jiné, co se připojuje k elektrické síti, je neudržitelné. Zpracování těchto věcí se vším vykořisťováním, znečištěním, odpady, zdravotní a sociální dopady a firemní zisky. Aby se tyto procesy děly, je zapotřebí fosilních paliv. Neudržitelné. Žádná redukce životního stylu jednotlivce využívání elektřiny a výroby nic z toho nezmění. Bez přípojkový zdroj elektřiny není rozdílný – potřebujeme baterie a invertory.

Ochrana vody

Kratší sprchování. Nízké průtokové zařízení. Omezení používání vody. To vše jsou požadavky, které Mají Něco Změnit. Zatímco celá infrastruktura, která poskytuje tuto vodu – velké přehrady, dálkové potrubí, čerpadla, kanalizace, odtok – vše je neudržitelné.

Přehrady zničí život v celém povodí. Je to jako zablokování tepny, zabrání se proudění krve do vašich končetin. Nikdo nemůže přežít. Řeky se stávají mrtvé, když je rybám znemožněno cestovat nahoru a dolů po řece. Celistvost celé přírodní komunity, do níž patří tyto ryby, je zabíjena, jak po proudu přehrady, tak proti proudu.

Přehrady způsobují snížení hladiny podzemní vody, takže je nemožné pro kořeny stromů, aby se dostaly k vodě. Lužní ekologie závisí na sezónních záplavách a zhroutí se, když hráz proti proudu jim brání. Pobřežní eroze je výsledkem. Anaerobní rozklad organické hmoty v přehradách uvolňuje metan do atmosféry.

Nezáleží na tom, jak efektivní jste s vodou, tato infrastruktura nebude nikdy udržitelná. Je třeba, aby byla zničena, aby se mohly (přírodní) komunity regenerovat.

Zelená ekonomika

Zelená pracovní místa. Zelené produkty. Udržitelná ekonomika. Ne. Zde není žádná taková věc. Celá globální ekonomika je neudržitelná. Ekonomika je postavena na ničení přírodního světa. Země není považována za nic jiného, než palivo pro hospodářský růst. Nazývají ho přírodní zdroje. A pár lidí, kteří se rozhodnou uniknout z této ekonomiky nehrají žádnou roli. Tak dlouho dokud bude tato ekonomika existovat, bude existovat neudržitelnost.

Tak dlouho, jak některé z těchto struktur budou existovat: elektřina, vodní rozvod, globální ekonomika, průmyslové zemědělství – nebude zde moci být žádná trvalá udržitelnost. K dosažení skutečné udržitelnosti, je třeba tyto struktury demontovat.

Co je pro vás důležitější – udržování komfortního života o trochu déle nebo pokračování života na Zemi, přirozená společenství, která zůstanou a budoucí generace?

Recyklace

Držíme se ve víře, že nákup určitého produktu je dobrý, neboť je možné recyklovat obal. Můžete si vybrat, do jak barevné popelnice obal vyhodíte. Nevadí, že křehké ekosystémy byly zničeny, vysídlení lidé domorodých komunit, lidé na vzdálených místech, kteří musejí pracovat v otrockých podmínkách a znečištěných řekách, jen proto, aby byl balíček na prvním místě. Nevadí, že to bude recyklováno do jiného zbytečného produktu, který pak poputuje na skládku. Nevadí, že jeho recyklace znamená transport do vzdálených míst, používání strojů, které běží na elektřinu a fosilní paliva, což způsobuje znečištění a odpady. Zapomeňte, že když vložíte něco jiné do barevného koše, že celý náklad půjde na skládku kvůli kontaminaci.

Udržitelnost výstavby budov

Principy udržitelné výstavby: budování více domů, dokonce, i když je zde už dost dokonalých domů pro všechny k žití v nich. Vyklizení pozemků pro rodinné domy, ničí vše živé v přirozených společenstvech, která tam žijí. Stavění z dřeva z lesních plantáží, což si vyžádalo zničení původních lesů, aby mohly být nahrazeny monokulturními smrčinami, kde nikdo jiný nežije. Používání stavebních produktů, které jsou o něco méně škodlivé než jiné produkty. Přesvědčování každého, že tohle vše je prospěšné Zemi.

Solární energie

Solární panely. Velmi aktuální v módě udržitelnosti. A v pravém udržitelném smyslu, neuvěřitelně destruktivní životu na zemi. Odkud tyto věci pocházejí? Uvěřili jste tomu, že jsou vyrobeny z ničeho, volně, jsou neznečišťujícím zdrojem elektrické energie.

Pokud se odvážíte zeptat, odkud solární panely pocházejí a jak se vyrábějí, není těžké odhalit skutečnost. Solární panely jsou vyrobeny z kovů, plastů, vzácných zemin, elektronických součástek. Vyžadují těžbu, výrobu, válku, odpad, zamoření. Miliony tun olova je odplaveno do řek a zemědělské půdy kolem továren na solární panely v Číně a Indii, což způsobuje zdravotní problémy lidským a přírodní komunitám, které tam žijí. Polysilikon je další jedovatým a zamořujícím odpadním produktem z výroby. Výroba solárních panelů produkuje fluorid dusitý (NF3), který je emitován do ovzduší. Tento plyn má 17 000krát větší potenciál oxidu uhličitého na globální oteplování.

Vzácné zeminy pocházejí z Afriky, kde kvůli jejich dobývání zuří války. Lidé jsou zabíjeni proto, že můžete mít svůj pohodlný život udržitelnosti. Panely jsou vyráběny v Číně. Továrny produkují tolika znečištění, že lidé žijící v jejich blízkosti onemocní. Tito lidé nemohou pít vodu, dýchat vzduch nebo obdělávat půdu, jako přímí důsledek produkce solárních panelů. Vaše udržitelnost je tak populární v Číně, že vesničané mobilizují masové protesty proti produkci. Spojují se, aby pronikli do továren a zničili zařízení ve snaze uzavřít tyto továrny. Cení si více svých životů než udržitelnosti bohatých.

Životnost panelů je kolem 30 let, poté jdou rovnou na skládku. Více znečištění, více odpadu. Některé části solárních panelů mohou být recyklovány, ale některé z nich nemohou, mají bonus, jsou vysoce toxické. Pro recyklaci jsou solární panely zaslány většinou do zemí světa, kde jsou pracovníci pracující za nízké mzdy vystavění toxickým látkám při jejich rozebírání. Proces samotné recyklace, vyžaduje energii a dopravu, a vytváří odpadní produkty.

Odvětví solárních panelů jsou vlastnictvím Siemens, Samsung, Bosch, Sharp, Mitsubishi, BP a Sanyo, mezi jinými. Tohle je to kam jdou slevy za solární panely a účty za zelenou energii. Tyto korporace vám děkují za vaše udržitelné peníze.

Větrná energie

Zpracování kovů vzácných zemin nutných k produkci magnetů pro větrné turbíny se odehrává v Číně, kde lidé v okolních vesnicích, zápolí se silně znečištěným ovzduším. Pět mil široké jezero toxických a radioaktivních kalů nyní zabírá místo jejich zemědělské půdy.

Celé hory jsou zničeny kvůli extrakci kovů. Lesy jsou devastovány, aby mohly být postaveny větrné turbíny. Miliony ptáků a netopýrů jsou zabiti noži větrných turbín. Zdraví lidí v blízkosti elektráren je ovlivněno infrazvukem.

Neboť je vítr nekonzistentní a nepředvídatelný zdroj energie, je zapotřebí zemního plynu jako záložního napájecího zdroje. Záložní systém běží jen občas, je to méně efektivní, takže produkuje více CO2, než kdyby běžel nepřetržitě, pokud by nebylo turbíny. Větrná energie zní skvěle v teorii, ale nefunguje v praxi. Další zbytečný produkt, který neprospívá nikomu kromě akcionářů.

Energetická účinnost

Co kdybychom zlepšili energetickou účinnost? Nebude to snižovat spotřebu energie a znečištění? Dobře, ne. Právě naopak. Už jste slyšeli o jevonsovo paradoxu? Nebo o Khazzoom-Brookes postulátu? Ty uvádějí, že technologický pokrok ke zvýšení efektivity, povedou ke zvyšování spotřeby energie, nikoliv poklesu. Efektivita vytváří více energie dostupné pro jiné účely. Více efektivní se stává náročnější, tím se více spotřebuje. Více efektivně pracujeme, více práce dostaneme. A pracujeme efektivně na kopání vlastní jámy.

Ekonomika nabídky a poptávky

Mnoho opatření přijatých ve jménu udržitelnosti může mít opačný efekt. Zde je něco k zamyšlení: jedna osoba je rozhodnuta nepřijímat letenky z obav klimatických změn a udržitelnosti, nebude to mít žádný dopad. Pokud se pár lidí rozhodne přestat létat, letecké společnosti budou snižovat své ceny, podle jejich marketingu, a více lidí bude létat. A poněvadž to bude působit nižší ceny, letecká společnost bude potřebovat více letů, aby měly zisk jako předtím. Více letů, více emisí uhlíků. A v případě, že by průmysl zasáhly finanční potíže v důsledku snížené poptávky, zachraňovaly by to vlády. Tahle “opt-out” strategie nemůže být vítězná.

Rozhodnutí nelétat, neudělá nic pro snížení oxidu uhličitého, tohle se k tomu jednoduše nepřidává v tomto případě. A každé malé snížení množství uhlíku, neudělá nic pro zastavení klimatických změn.

Ke skutečnému dopadu na globální klima, budete potřebovat zastavit každé letadlo a každý stroj spalující fosilní paliva z provozu. A zastavení veškerých strojů spalující fosilní paliva není zdaleka nemožným cílem, jak by se mohlo zdát. Nebude to snadné, ale je to určitě dosažitelné. A to nejen žádoucí, ale i nezbytné k přežití života na této planetě.

Totéž platí i pro jakékoliv jiné ničivé produkty, u nichž se můžeme rozhodnout, že je nebudeme kupovat. Maso z velkochovů, palmový olej, dřevo z deštného pralesa, průmyslově zpracované potraviny. Dokud je produkt prodáván, bude kupován. Pokus o snížení poptávky bude mít malý, pokud vůbec nějaký efekt. Vždy bude existovat více produktů, které přijdou na trh. Kampaně ke snížení poptávky jednotlivých produktů, nebudou nikdy moci držet krok. A s každým novým produktem, víra, že tohle je potřeba, ne luxus, je čím dál silnější. Mohu vás přesvědčit, abyste si nekupovali notebook, smartphone, kávu? Pochybuji o tom.

K zastavení devastace potřebujeme trvale přerušit dodávky všeho, co produkce vyžaduje. A zaměření se na jednotlivé společnosti nebo praktiky nebude mít jakýkoliv dopad na globální mocenské struktury, které živí ničení Země. Celá globální ekonomika musí být zastavena.

Co opravdu chcete?

Co je důležitější – udržitelná energie pro vaše dívání se na televizi nebo životy v řekách, lesích, zvířat a oceánech po celém světě? Chtěli byste brzy žít bez nich, bez Země? I kdyby to bylo možné, pokud byste nebyli pevně vázáni na propojenou síť života, skutečně byste raději měli elektřinu pro vaše počítače a spotřebiče, spíše než extázi z veškerého života na Zemi? Neživý svět ovládaný stroji, to je skutečně, co chcete?

Pokud to, co chcete, vyžaduje ničení všeho, co potřebujete – čisté ovzduší a voda, potraviny a přírodní společenství – pak dlouho nevydržíš a jiní také nevydrží.

Já vím, co chci. Chci žít ve světě, který je stále více živý. Svět regenerujíce se z ničení, kde každý rok je více ryb, ptáků, stromů a rozmanitosti než v předchozím roce. Svět, kde můžu dýchat čistý vzduch, pít z řek a jíst ze země. Svět, kde lidé žijí v komunitách s veškerým životem.

Průmyslové technologie nejsou udržitelné. Globální ekonomika není udržitelná. Oceňování Země pouze jako zdroje pro lidské využívání, není udržitelné. Civilizace není udržitelná. Pokud by dnes civilizace zkolabovala, trvalo by to stále 400 let, než by se lidská existence na planetě stala udržitelnou. Takže pokud je udržitelnost co chceš, pak demontuj civilizaci dnes a udržuj 400letou práci regenerace Země. Jde o to, jak dlouho trvalo vytvořit struktury, v nichž v současnosti žijeme. Tak samozřejmě aspoň stejnou dobu, bude trvat nahrazení těchto struktur alternativy, které jsou prospěšné veškerému životu na Zemi, nejen bohaté menšině. To se nestane okamžitě, ale není to důvod, proč nezačít.

Dalo by se říci, pojďme jen tak odejít, budovat alternativy a nechme celý systém jednoduše rozpadnout, když mu nikdo nebude dávat žádnou pozornost. Míval jsem také rád tuto myšlenku. Ale to nemůže fungovat. Ti u moci používají zbraně ke strachu a pohledávky k udržení jejich kontroly. Většina lidí na světě nemá možnost odejít. Jejich strach a pohledávka je drží ve vězení civilizace. Váš odchod tomu nepomůže. Váš odchod vězeňskou strukturu dělá.

Nemáme čas čekat až se civilizace zhroutí. Devadesát procent velkých ryb v oceánech je pryč. 99 procent ze starých vzrostlých lesů bylo zničeno. Každý den navždy vyhyne kolem 200 druhů. Pokud budeme čekat, nebudou zde žádné ryby, žádné lesy, žádný život kdekoliv na Zemi.

Co tedy můžeme udělat?

Šiřte slova. Napadněte dominantní víry. Sdílejte tento článek, ať každý ví.

Naslouchejte Zemi. Poznávejte své nelidské sousedy. Starejte se o sebe vzájemně. Jednejte kolektivně, ne individuálně. Budujte alternativy, jako jsou ekonomika daru, polykulturní potravinové systémy, alternativní vzdělávání a komunitní způsob života. Vytvořte kulturu odporu.

Než abychom se snažili snižovat poptávku po produktech ničivého systému, přerušme jejich zdroj. Ekonomika je to, co ničí planetu, tak zastavme ekonomiku. Globální ekonomika je závislá na konstantní dodávce elektřiny, tak její zastavení je (téměř) stejně snadné jako zmačknutí vypínače.

Vlády a průmysl nikdy nebudou dělat pro nás, bez ohledu na to, jak se pěkně zeptáme nebo jak pevně tlačíme. Je na nás, abychom bránili zemi, na níž závisí naše životy.

Nemůžeme to udělat jako spotřebitelé nebo dělníci nebo občané. Potřebujeme jednat jako lidé, kteří si cení života více než pohlcování, pracování a stěžování si vládě.

Uč se o a podpoř Deep Green Resistance, hnutí se strategiemi k záchraně planety. Společně můžeme bojovat za svět, stojí to za život v něm.

Výrokem Lierre Keith, spoluautorky knihy Deep Green Resistance,  je: „Úlohou aktivistů není navigovat systémy utlačovatelské síly s takovým množstvím osobní integrity, jak je to jen možné; úlohou je tyto systémy demontovat.“

Zdroj:
http://deepgreenresistancenewyork.wordpress.com/2013/07/15/sustainability-is-destroying-the-earth/