Výzva k přeložení knihy

Dostali jsme návrh od Layly AbdelRahim, zda by někdo nemohl přeložit její knihu Wild Children — Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education (Divoké děti – Domestikační sny: Civilizace a zrození školství).

wild childrenTato kniha je anarcho-primitivistickou kritikou vzdělávání a domestikace, které jak AbdelRahim argumentuje, jsou v srdci civilizace. Napříč tomu, empatie je v srdci divočiny (a schopnosti žít v ní dobře). Civilizace se vyznačuje odcizením, nenávistí, násilím a ničením. Všechny tyto hodnoty, jak uvádí AbdelRahim, jsou nám vštěpovány vzděláváním, které je založeno na donucování, ničí dětskou smyslnost pro zvídavost a zavádí poslušnost a apatii. V centru celého problému je podle AbdelRahim domestikace: způsoby, jímž je živým bytostem odňat jejich vlastní účel bytí, a je konvertován do služebnictví lidských pánů. Zvířata, rostliny a jiní lidé jsou domestikováni, a často internalizují jejich vlastní domestikaci: stanou se sami civilizovanými, a to vše se stává naturalizováno. AbdelRahim ukazuje, že jsou tyto hodnoty civilizace internalizovány nejen psychicky, ale také vkládáním do lidí prostřednictvím disciplíny, rutiny a naturalizace domestikace života. AbdelRahim si také zakládá na svých zkušenostech s výchovou a učením její dcery Ljuby, která pomáhá odhalit silné kreativní a svobodomyslné schopnosti dětí, a reakcionářské a despotické tendence vzdělávání a civilizovaného rodičovství. Vlastní zkušenost s rodičovstvím AbdelRahim pomáhá ukázat, jak lidé mohou žít a spříznit se jeden k druhému různorodě – v tomto případě, pokud jde o rodičovství a odškolování – jako způsob, jak vytvořit alternativy pro život bez civilizace a proti civilizaci. Obecně AdbdelRahim v knize vyvolává a podsouvá řadu velmi důležitých a zajímavých otázek o civilizaci a domestikaci.

“…pokud budeme nadále vidět naše současné instituce a pedagogiky jako benigní a nezbytné, nevyhnutelné atributy života, zůstáváme spoluvini na zopakování smrtícího příběhu, který kolonizoval svět a přinesl jej na pokraj vyhynutí.”

Layla AbdelRahim je kanadská komparatistická antropoložka a autorka, jejíž práce o civilizaci a divočině přispěly k oblasti literárních a kulturních studií, filozofii, sociologii, anarcho-primitivistické myšlence, epistemologii a kritice civilizace a vzdělávání.

Pokud byste někdo měl zájem o přeložení této knihy, prosím kontaktujte nás na náš email puntickovani-chrobaci@riseup.net. Kniha má 137 stran, není to mnoho textu.