Život (bez) budoucnosti

Zoltan Vs Zerzan

Na Stanfordské univerzitě nedávno proběhla diskuse mezi Zoltanem Istvanem a Johnen Zerzanem. Istvan a Zerzan debatovali o budoucnosti technologie a etických důsledcích technologie. Je technologie zdrojem našich problémů nebo je jejich řešení?

Zoltan Istvan je futurista, žurnalista a bestsellerový autor, který píše o politice, ateismu a transhumanismu, mezi jinými tématy. Istvan neoblomně obhajuje názor, že technologie má potenciál zásadně transformovat lidskou existenci pozitivně, včetně například odstranění nedobrovolného stárnutí nebo nemocí. V kontrastu Istvanovi je John Zerzan člověk, který obhajuje obnovu života, který zde byl před civilizací, zemědělstvím a domestikací. Zerzan je plodný anarcho-primitivistický filozof, spisovatel a řečník. Zerzan uvádí, že přechod z lovecko-sběračské existence na domestikované a později civilizované bytí vedl k odcizení, hierarchiím, stratifikaci lidské společnosti či válkám. Poukazuje na obrovskou degradaci přírody, otravu našeho životní prostředí a naší společnou lhostejnost k těmto hrůzám jako na jasný příklad vnějších a psychologických vlivů lidské civilizace. Zerzan říká, že musíme opustit technologie a vrátit se k zásadám objevených u nedomestikovaných lidských společností, pokud máme být naplněni a žít v harmonii.

2014-11-19-hpzerzan3Je jasné, že tato diskuse, jíž uvedla Stanfordská asociace transhumanistů, se odehrávala mezi lidmi, kteří jsou v naprostém vzájemném rozporu.

Transhumanisté jsou, jak uvedl Istvan „…lidé, kteří již nechtějí být lidé“. (1) Chtějí zásadně transformovat lidský stav prostřednictvím vývoje a výroby technologie, která výrazně posílí lidský intelektuál, fyzické a psychologické schopnosti. Znamená to, že lidský přirozený stav se snaží nahradit technologickým, umělým. Transhumanisté zastávají umělou inteligenci a tzv. technologickou singularitu. Hypotézou technologické singularity je, že se urychlí technologický pokrok natolik, že umělá inteligence překoná lidskou inteligenci, lidskou intelektuální kapacitu a moc. Znamená to, že lidé přestanou být lidmi, živými bytostmi. Technologie se stanou sebe replikovatelnými.

Anarcho-primitivisté jsou lidé, kteří vyhledávají kořeny našeho lidství. Snaží se vyhledávat počátky ničení životního prostředí a nadvlády, a popsat cestu, kterou jsme se dostali do dnešního stavu, a vytvořit k tomu odpor. Jak poznamenal John Moore, anarcho-primitivisté se snaží „…odhalit, napadnout a zrušit všechny četné formy moci, které strukturují individuální, sociální vztahy a vzájemné vztahy s přírodním světem“. (2) Anarcho-primitivismus může být chápán jako kritika a odmítnutí sociálních, politických či socio-environmentálních hierarchických a parazitních vztahů. Anarcho-primitivisté se inspirují a čerpají z různých zdrojů: anarchismus, lovci-sběrači, evoluční biologie, paleontologie, antropologie nebo archeologie, mezi jinými.

Průzkum této debaty

je převzat a přeložen z blogu Zoltana Istvana.

Průzkum 1:

Zoltan Istvan: Představte si, jak by vypadal svět, pokud bychom se vzdali některé technologie, kterou máme, pokud bychom se vzdali pokroku, pokud bychom se v podstatě vzdali civilizace. Svět by byl velmi obtížný, alespoň pro nás v moderním světě dneška. John Zezran z mnoha anarcho-primitivisty nás žádají, abychom se vzdali moderního světa, který jsme vyvinuli, jemuž jsme se přizpůsobili, který jsme vytvořili.

John Zerzan: Považuji transhumanismus za nezdravou fantazii. Primitivní životní styl – doba před domestikací – nezničil přírodní svět, neobjektizoval ženy, neměl armády a chrámy a války, nikdo se nedřel, jako máme dnes.

Průzkum 2:

Zoltan Istvan: Chci říct příběh, možná jednu z nejšťastnějších věcí, jíž jsem udělal v mém životě. Byl jsem první cizinec, který navštívil v podstatě nedotčený primitivní kmen na ostrovním státu Vanuatu v roce 1995. Vrátil jsem se a natáčel tento kmen o šest let později pro National Geographic Channel. Problém je, že téměř polovina lidí narozených ve vesnici nepřežije do dospělosti. Co anarcho-primitivisté zapomínají je, že i když tento životní styl může být přirozenější a harmonický s přírodou, takoví lidé nemají léky, technologie a vědu, aby se zbavili základních nemocí a předčasného úmrtí. Vesnice žila v neustálém stavu smutku kvůli častým úmrtím svých obyvatel. [1]

John Zerzan: Zoltan řekl, že lidé mohou být kosmonauti, když chtějí. Nemyslím, že toto je zdravá věc, kterou by člověk chtěl, abych vám řekl pravdu. Podívejte se na to, co je potřebné, aby byl získán snímek Země z měsíce. Vyžaduje si to průmyslovou základnu. Ve skutečnosti zde je průmyslová základna pro tak mnoho hezkých moderních věcích, které dnes máme. Mimo této ceny, je tu destrukce z těchto továren, destrukce biosféry. Toto je neodmyslitelné.

Průzkum 3:

Zoltan Istvan: Tato otázka sumarizuje rozdíl mezi transhumanisty a anarcho-primitivisty: Proč je dobré být kosmonautem? Zerzan řekl, že si nemyslí, že je to „dobré“. Symbolickou otázkou je: Kdo jsme? Co děláme na Zemi? Kam jdeme? Transhumanisté chtějí přežít a prosperovat. Chceme dobýt přírodu. Mnoho lidí chce být více, než jsou – být kosmonautem, být vědcem, být badatelem… dobývat nemoci, dobývat smrt, dobývat věci, jenž trápí lidstvo – toto jsou některé z nejlepších, nejkrásnějších, nejvíce smysluplných zážitků, které lidé vůbec měli.

Stručně řečeno, mnoho problémů, mnoho utrpení, mnoho dilemat, jímž lidská rasa čelí, bude odstraněných, vyléčených, opravených a překonaných technologií – a toto je něco, co nás bude dělat lepšími.

John Zerzan: Nemluvili jsme o jednom velkém problému ve světě: přelidnění. To poukazuje, že jsou tu dvě velké institucionalizované události, které vytvořily nepřirozenou úroveň populace lidstva. První je domestikace našeho druhu. Druhou je průmyslová revoluce, která je základem pro všechny moderní technologie, a která je tu díky milionů lidí, kteří dělají příšerné práce. Musíte doslova zotročit miliony lidí, aby jste měli vaše hračky.

Četl jsem na internetových stránkách Zoltana citát, on napsal: „Nevyvíjeli jsme miliardy let, abychom zůstali zvířaty.“. Ale my jsme zvířata. A někteří transhumanisté chtějí, abychom se stali stroje. Nemám co dodat. Zoltan a já jsme opravdu na opačných stranách.

Závěr:

John Zerzan a Zoltan Istvan si přátelsky potřásli rukou. Oba aktivně hledají další místa pro vzájemnou diskusi znovu.

Celou diskuzi můžete vidět v anglickém jazyce na https://www.youtube.com/watch?v=_9WRpOpbpZM.

Reference:

1. Why I’m Debating an Anarcho-Primitivist Philosopher About the Future, http://motherboard.vice.com/read/transhumanism-versus-anarcho-primitivism
2. A Primitivist Primer by John Moore, http://chromatism.net/primitivism/primer.htm

Poznámka autora:

hp[1] Nevěřím, že tito lidé žili v neustálém smutku, vzhledem k tomu, že lovci-sběrači patří mezi nejšťastnější lidi na světě, včetně skutečnosti, že často vnímají smrt jako narození (součást koloběhu života). Strach ze smrti, který je od počátku využíván k naší domestikaci, a je také konstruktem domestikace, a není vzdálený nesmyslnému a přesto překonanému strachu z přírody, je dnes využíván dalšími lidmi jako jsou transhumanisé pro naplnění jejich snů – k naší domestikaci. Jak jsem uvedl, mimo jiného, k modernímu zdravotnictví  v předchozím článku citát, „Strach ze smrti, na němž staré monoteistické náboženství vydělávalo tak dlouho, se nyní přebírá novým náboženstvím. Nesmrtelnost si již nevyžaduje víru ve všemocného starého muže s bílým plnovousem, vyžaduje si víru ve stále se zlepšující se oblasti vědy a technologií.“