Nemoc z technologií

„Technologie tvrdí, že je neutrální, pouhým nástrojem, její hodnota nebo smysl zcela závisí na tom, jak se používá.“ (1)

Jak často slýcháme o technologické závislosti? Přesto, že je v naší techno-průmyslové kultuře téměř všudypřítomná, …není o nic slyšet.

Snad většina lidí naší společnosti někdy slyšela o tom, jak se chová závislý člověk; na cigaretách, alkoholu či jiných drogách, ale téměř nikdo zde nemluví o závislosti na technologiích, která nejen, že má stejné příznaky jako závislost na omamných látkách, ale v jádru je to závislost jako závislost se všemi svými důsledky.

„Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako ústřední charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou, přemáhající) užívat psychoaktivní látku nebo látky (drogy včetně alkoholu, tabáku a někdy i třeba relativně bezpečně vnímané kávy). Odpovídajícím pro označení síly touhy by mohlo být slovo žádostivost nebo chtíč. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat, nebo i zastavit; často však neúspěšně.“ (2)

A co je mnohem horší, že zatímco si závislost na omamných látkách závislí často uvědomují a uvědomuje si ji okolí, závislost na technologiích se děje bez povšimnutí a uvědomění si většiny závislých a společnosti.

Skličující je, že zatímco (destruktivní) závislost na omamných látkách je často řešena a léčena, (destruktivní) závislost na technologiích je často chápána jako normální věc; například protože technologie, na nichž se lidé stávají závislí, jsou obecně chápány jako běžná, neutrální, neškodná věc.

Zkuste sami žít, bavit se bez technologiích (televize, PC, iPhone, co ještě…) několik hodin nebo dnů? Nevyhnutelné bude, že mnozí a mnohé zažijí to, co je vnímáno jako příznaky závislosti (pocení, úzkost, špatně od žaludku, …ne-li hůře). Nebylo by ani podivné, pokud byste během své abstinence došli k myšlenkám, které člověka můžou dovést až k závěrům, že nás technologie od sebe vzdalují a dělají z nás své pasivní konzumenty nebo své sluhy, bez toho abyste jste si v té „offline“ chvíli prolistovali nějakou z knih Johna Zerzana nebo zinu s texty Chellis Glendinning.

„Andrew Keen z CNN, který podával zprávu z Mobile World Congressna na konci února, odkazoval na „naší rostoucí závislost na našich mobilních telefonech“ v díle nesoucí název „Jak se naše mobily staly frankenštejnským netvorem“.

SecureEnvoy, britská mobilní bezpečnostní firma, odhalila rozšířený stav zvaný „nomophobia“ (no-mobile-phobia) neboli strach ze ztráty něčího mobilního telefonu. Dvě třetiny dotazovaných SecureEnvoy se velice obávali ztráty svých mobilních telefonů – oproti 53 % před čtyřmi lety – popisovány byly takové příznaky jako třes, pocení a nevolnost.“ (3)

Prvděpodobně ještě více zajímavější jsou závěry z jednoho z nejnovějších výzkumů:

„Na první pohled se myšlenka zdála být docela neškodná. To je důvod proč psycholog, jenž ji organizoval, věřil, že experiment bude naprosto bezpečný. Nikdo neočekával takové výsledky. Jen tři z 68 účastníků prošli do konce experimentu – jedna dívka a dva kluci. Tři účastníci měli sebevražedné myšlenky. Pět z nich zažilo intenzivní záchvaty paniky. Dvacet sedm zažilo příznaky jako nevolnost, pocení, závratě, návaly horka a bolesti břicha. Téměř každý, kdo se zúčastnil experimentu cítil strach a úzkost.“ (4)

I bez transhumanismu, není mylné říkat, že žijeme v soumraků strojů s pokračující dystopickou vizí naší techno-průmyslové společnosti.

Reference:

1. Against Technology, John Zerzán 1997, https://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-against-technology-a-talk-by-john-zerzan-april-23-1997
2. Závislost, http://www.odrogach.cz/skola/uzivani-navykovych-latek/zavislost/
3. Technology is killing us, https://www.nydailynews.com/opinion/technology-killing-article-1.1052015
4. A thought-provoking experiment showed what happens when children don’t have the internet for a whole day, brightside.me/article/a-thought-provoking-experiment-showed-what-happens-when-children-dont-have-the-internet-for-a-whole-day-42855/

FC