Category Archives: Technologie

Technologie není neutrální

Poslední den v září 2014 spáchal sebevraždu 24 letý Xu Lizhi. Xu byl pracovníkem Foxconn v jižním čínském městě Šen-čen. Xu vyskočil z okna bytové koleje, která je provozována Foxconn. Foxconn je obrovská společnost soustřeďující se na výrobu; pojímá miliony lidí, kteří se stávají jejich pracovní sílou a vyrábí produkty společností Apple iPhone. Tato esej je napsána na památku Xua Lizhiho. Continue reading

Síť

“Pokračující vědecký a technologický pokrok zničí svobodu jednotlivce.” – Ted Kaczynski

Nejsem vědec. Před třiceti lety jsem byl matematik, ale teď si již nepamatuji mnoho z toho, co jsem věděl o matematice.

Věřím, že “utopie” jsou šílené a nebezpečné, zejména utopie technologické společnosti. Technologie je zcela tvrdohlavou a extrémně nebezpečnou mocí, která nás vodí, nevyhnutelně nás musí vést. Toto nebude determinováno změnou, ani despotickými arogantními byrokraty, politiky nebo vědci, technologický systém si potřebuje osvojit lidské chování k svým požadavkům. Je to nezbytné k tomu, aby mohl fungovat a dále se rozšiřovat. Continue reading

Jacques Ellul: Zrada technologií

Jeden z mých nejlepších přátel je velice… byl velice schopný chirurg. Během diskuze, v níž se účastnil, o problémech s technologiemi a pokrokem, mu někdo řekl: „Ty, jakožto chirurg, určitě víš vše o pokroku v chirurgii?“ Odpověděl vtipně jako vždy: „Jsem si určitě vědom pokroku v oblasti lékařství. Ale zeptejte se sami sebe na následující otázku: V současnosti děláme transplantace srdce, transplantace jater a transplantace ledvin. Nicméně odkud tyto ledviny, tyto srdce a tyto plíce pocházejí ve skutečnosti? Musí být zdravými orgány. Nesmí být postiženy nemocemi nebo podobně. Mimo to, musí být čerstvé. Ve skutečnosti, je tu jen jeden zdroj: dopravní nehody. Učiníme-li provoz bezpečnějším, bude méně z těchto úžasných operací prováděno.“ Continue reading

Problém Technologie

Největší problémy 21. století jsou a budou technologické problémy. Vezměte v úvahu problémy, jímž již čelíme v posledních desetiletích: rezistence antibiotik, rychlé šíření nemocí skrze dopravní systémy, masový dozor, klimatické změny, masové vymírání, invazivní druhy a tak dále. Je zřejmé, že budou pokračovat, když vědci, vlády a korporace ještě více naléhají na invazivní a destabilizační technologie jako jsou nanotechnologie, genetické inženýrství a pokročilá umělá inteligence. Někteří vědci dokonce uvažují o tak naprosto šílených nápadech jako geoinženýrství. Continue reading

Veganství je průmyslovou infrastrukturou

“Mám pocit, že problém technologie je zdrojem degradace zvířat a Země. Pokud by tu nebyl žádný průmysl a výpočetní technika, i když by všichni lovili a jedli zvířata, 99% týrání a vražd zvířat, které dnes existují, by bylo dnes pryč!” – ALF (Animal Liberation Front) vězeň Walter Bond, květen 2014 *

Co když je infrastruktura nezbytná pro rozšiřování veganství sama o sobě hrozbou pro blaho nelidských zvířat? Možná, že nejlepší ze všech možných světů je méně než veganský svět? Continue reading

Jak technologie zaplavují naše životy

V nejnovějším filmu Johnyho Deppa, Transedence, Depp hraje výborného vědce, který se jmenuje Dr. Caster, a který vede tým snažící se postavit hyper-inteligentní stroj. Stroj, jež bude chytřejší, než všechny lidské mysli dohromady, čímž dosáhne toho, co se nazývá „singularita“. Po TED Talk (samozřejmě) je Dr. Claster zastřelen členem radikální anti-technologické teroristické skupiny nazývané Revolutionary Independence From Technology (RIFT). RIFT sabotují práci laboratoří umělé inteligence po celém světě. Zastřelení Dr. Castera bylo součástí plánu k narušení děsivého pochodu technologií. Continue reading

Povaha levice

Marx považoval průmysl za „otevřenou knihu lidských základních sil.“ Nikdo z levice tuto formulaci nevyvrátil. Jeho původy, logika, destinace jsou považovány za samozřejmost. Ve skutečnosti zde nejdeme základní předpoklad, který spojuje levici: že prostředky výroby/technologie by měly být postupně rozvíjeny, jejich dosah vždy rozšířen. Tento pojem je velice blízký srdci moderního pojetí pokroku. Veškerý život musí ustoupit jeho imperativu.Nadvláda nad přírodou a domestikace není v žádném případě problematická pro levici. Levicové spektrum si nevšímá, že jsou tyto případy ze základu levicovým selháním zaznamenávaným v praxi, které se týká jak přírodního světa tak jedince. Continue reading

Odstoupení od technologií

Závislost rozvinutých zemí na technologiích a absolutní víře v ně, je jedním z hlavních faktorů zotročení zbytku světa. Tato víra spočívá z velké části na sci-fi kultuře, která se rozšířila, a je zvláštním rysem rozvinutých zemí. Není náhodou, že Isaac Asimov a Carl Sagan poukazují na příběhy z raných let 17. století, přibližně v době, kdy se začaly formovat rysy moderního kapitalismu, jako na první příklady sci-fi. Asimov šel tak daleko, že předložil tvrzení, že příběh Poeho z třicátých let devatenáctého století je prvním příkladem “hard” sci-fi, fiktivním bratrancem industrialismu, v tom, že “mnoho jeho detailů bylo pečlivě a racionálně vypracováno”. Je třeba také poznamenat, že se sci-fi skutečně neobjevilo v Rusku až do Sovětské éry velkého průmyslu. Continue reading