Interview s IRL, anti-tech grafity umělcem

Viděl jsem anti-tech grafity po celém mém městě po velkou část desetiletí. Samozřejmě během měsíců se v hloučkách objevovaly, pak pomalu mizely, jak je úřady odstraňovaly. Některá místa, obrázky nebo slogany se zdálo, že se objevovaly jen jednou, zatímco jiné byly zjevně na pochybných místech, kde pravidelně docházelo k odstraňování a pomalování. Celé roky jsem přemýšlel, kdo tím ušlechtilým, že dělá mé procházky a projížďky na kole mnohem vzrušující, může být. Legračním synchronismem jsem se nakonec setkal s „IRL“ (1) prostřednictvím společného přítele ve stejném týdnu, kdy jiný můj kamarád odstartoval antitechnologický magazín. Putovali jsme asi hodinu po celém městě, za sklady, ke kolejím a pod mosty, abychom probírali tuto velmi zvláštní podskupinu grafitů. A byly udělány některé úpravy pro přehlednost. – Renzo Continue reading

Les mimo dosah: Důsledky domestikace

Po přeložení celé eseje The Forest Beyond the Field: The Consequences of Domestication od Kevina Tuckera, nyní vydáváme tuto esej v podobě brožury.

Tak jako všechny jiné brožury, které jsme dělali, brožura je volně stažitelná a šiřitelná. A stejně tak jako všechny naše jiné brožury, je tato brožura formátu A5. Jedna stránka A5. Continue reading

Proč technologický systém zničí sám sebe?

I. V naší diskuzi budou probírány systémy rozšiřující sami sebe. Systémem rozšiřujícím sám sebe (SRSS ve zkratce) máme na mysli systém, který má sklony rozšiřovat své vlastní přežití a rozrůstání. Systém se může rozšiřovat jedním nebo dvěma způsoby: Systém může na neurčito navyšovat svou vlastní velikost a/nebo moc, nebo může vést k novým systémům, které disponují něčím z jeho vlastních vlastností. Continue reading

Zachrání „zelené“ technologie Zemi a nás?

Text jsme zpracovali pro nadcházející číslo brožury PŘEŽITÍ. Nyní jej online zveřejňujeme.

Zachrání „zelené“ technologie Zemi a nás?

Ne. „Zelené“ technologie nemohou zastavit byť nejvážnější environmentální problémy (masové vymírání druhů, změny klimatu, okyselení oceánů, znečišťování ovzduší, aj.). Solární panely, větrné turbíny či elektromobily nejsou vyráběny z ničeho. Jsou vyráběny z kovů, plastů, chemikálií a vyžadují si fosilní paliva. Tyto produkty byly vytěženy ze země, přepraveny, zpracovány, vyrobeny. Každá část za sebou zanechává stopu zkázy: zničené biotopy, znečištěné vodní toky, kolonizaci, toxický odpad, otrockou práci, vykořisťování, skleníkové plyny a války. Continue reading

Města nejsou biotopem, industrialismus není zdravý

Abychom se stali svobodnými jednotlivci začleněnými do skutečných komunit, potřebujeme biotopy. Města nejsou biotopy: jsou shlukem práce a komodit a oportunní pro moc za účelem synchronizace činností masy pracujících a spotřebitelů, velkých populací. Jsou také jednou z forem mnoha obětních zón, o které se civilizace opírají. Jejich původní divoký stav byl vymazán. Téměř každý původní projev života a rozmanitosti a organiky byl vydlážděn nebo reformován od shora úředním aparátem a projektanty. Ekologicky zdravé, soběstačné kultury by shledaly takové zóny neschopné poskytovat dostatečně potravy pro zlomek stávajících populací. Volní jedinci by je pravděpodobně chápali jako beznadějné environmentální pustiny, spíše než potenciálním hřištěm pro nové zkoumání a naplnění projevů úžasů. Městské způsoby jsou neodmyslitelně neudržitelné, jsou destruktivní pro životní prostředí a lidského ducha. Jejich území jsou plně organizovaná pro akomodaci politické moci a trhu. Continue reading

Technologie není neutrální

Poslední den v září 2014 spáchal sebevraždu 24 letý Xu Lizhi. Xu byl pracovníkem Foxconn v jižním čínském městě Šen-čen. Xu vyskočil z okna bytové koleje, která je provozována Foxconn. Foxconn je obrovská společnost soustřeďující se na výrobu; pojímá miliony lidí, kteří se stávají jejich pracovní sílou a vyrábí produkty společností Apple iPhone. Tato esej je napsána na památku Xua Lizhiho. Continue reading

Příroda jako spektákl

Zobrazení divočiny vs. divokost

Příroda vždy neexistovala. Není dohledatelná v hlubinách lesa, v srdci pumy nebo písních Pygmejů; je dohledatelná ve filozofii a představovaných konstrukcích civilizovaných lidí. Zdánlivě protikladné vlákna, která jsou tkána společně, ztvárňují přírodu jako ideologický konstrukt, jenž slouží k naší domestikaci, potlačení a usměrnění našich projevů divokosti. Continue reading

Síť

“Pokračující vědecký a technologický pokrok zničí svobodu jednotlivce.” – Ted Kaczynski

Nejsem vědec. Před třiceti lety jsem byl matematik, ale teď si již nepamatuji mnoho z toho, co jsem věděl o matematice.

Věřím, že “utopie” jsou šílené a nebezpečné, zejména utopie technologické společnosti. Technologie je zcela tvrdohlavou a extrémně nebezpečnou mocí, která nás vodí, nevyhnutelně nás musí vést. Toto nebude determinováno změnou, ani despotickými arogantními byrokraty, politiky nebo vědci, technologický systém si potřebuje osvojit lidské chování k svým požadavkům. Je to nezbytné k tomu, aby mohl fungovat a dále se rozšiřovat. Continue reading