Category Archives: Anarcho – primitivismus

Povaha levice

Marx považoval průmysl za „otevřenou knihu lidských základních sil.“ Nikdo z levice tuto formulaci nevyvrátil. Jeho původy, logika, destinace jsou považovány za samozřejmost. Ve skutečnosti zde nejdeme základní předpoklad, který spojuje levici: že prostředky výroby/technologie by měly být postupně rozvíjeny, jejich dosah vždy rozšířen. Tento pojem je velice blízký srdci moderního pojetí pokroku. Veškerý život musí ustoupit jeho imperativu.Nadvláda nad přírodou a domestikace není v žádném případě problematická pro levici. Levicové spektrum si nevšímá, že jsou tyto případy ze základu levicovým selháním zaznamenávaným v praxi, které se týká jak přírodního světa tak jedince. Continue reading

Reformace králů

Vztah mezi kapitálem a prací, mezi šéfem a zaměstnancem je vždy a vždy bude o nadřízeném a otrokovi. Stejně jako otroctví muselo být odmítnuto, poněvadž nemůže být reformováno, cílem anarchistické praxe, jak náš přítel Bob Black říkal, by mělo být zrušení práce a ne její reforma.

Jádrem anti-civilizační myšlenky je kritika sociální nerovnosti a ekologické destrukce, které jsou očividné v moderní průmyslové společnosti. Je falešné pro anti-civilizační hnutí, aby podporovalo třídní boj ideologickou agendou, že vše o co usilovat je, aby dělníci dostávali větší kus koláče; v konečném důsledku se snažíme odstranit fungování technologického-industriálního systému. Continue reading

Vzdělávání jako domestikace vnitřního prostoru

Tato esej, kterou napsala Layla AbdelRahim, byla publikována ve Fifth Estate #391, Spring/Summer 2014.

Layla AbdelRahim je komparativní antropoložka a interdisciplinární autorka, která využívá řady různých výzkumných metod a oborů pro pochopení civilizace, divočiny a našeho místa ve světě. Její poslední kniha Wild Children–Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education (Fernwood, 2013) zkoumá spojení mezi civilizací, domestikací a vzděláváním. Layla se opírá o své poznatky, stejně jako o antropologické a etnologické výzkumy. Continue reading

Byli lovci a sběrači egalitariánští?

Je pravda, že lovci a sběrači byli mírumilovní a egalitariánští? Odpověď je ano.

Během dvacátého století antropologové objevili a studovali desítky různých společností lovců a sběračů, v různých odlehlých částech světa, které byly nedotčeny moderními vlivy. Tam, kde byly objeveny – v Africe, Asii, Jižní Americe nebo jinde, v pouštích nebo džunglích – měly tyto společnosti mnohé charakteristiky společné. Lidé žili v malých skupinách asi po 20 až 50 osobách (včetně dětí) na skupinu, které se stěhovaly z tábora do tábora v relativně ohraničeném území, kdy následovali zvěř a jedlou vegetaci. Lidé měli přátele a příbuzné v sousedících skupinách a udržovali mírové vztahy se sousedními skupinami. Continue reading

Produkovat nebo neprodukovat

Třída, modernita a identifikace

Třída je sociální vztah. Rozebrat ji do základů je o ekonomice. Je to o producentovi, distributorovi či vlastníkovi prostředků a ovoci produkce. Nezáleží na tom, v jaké kategorii je jakákoliv osoba, je to o ztotožnění se. Kdo se s čím ztotožnil? Nebo ještě lépe, co se s vámi ztotožňuje? Každý z nás může být postaven do libovolného počtu sociálně-ekonomických kategorií. Ale to není otázkou. Je vaše práce vaše identitou? Je vaší ekonomickou nikou? Continue reading

Primitivní zelená: Rozhovor s Johnem Zerzanem

John Zerzan (narozen roku 1943) je Americký anarchistický a primitivistický filozof a autor s českými kořeny. Ve svých pracích kritizuje domestikaci, zemědělství, civilizaci jako neodmyslitelně utlačovatelské, a obhajuje lovecko-sběračský způsob existence jako inspiraci pro svobodnou společnost.

Zerzan napsal několik knih: Elements of Refusal (1988), Future Primitive and Other Essays (1994), Running on Emptiness (2002), Against Civilization: Readings and Reflections (2005), Twilight of the Machines (2008), Origins: A John Zerzan Reader (2010) a Future Primitive Revisited (2012). Continue reading

Interview s Laylou AbdelRahim o anarcho-primitivismu, červeném anarchismu a veganství

Laylu AbdelRahim jsme požádali zda by neodpověděla na několik otázek, které bychom poté zveřejnili na blogu. Layla ochotně odpověděla  a její odpovědi jsou skutečně obsáhlé.

Layla AbdelRahim je kanadská komparatistická antropoložka a autorka, jejíž práce o civilizaci a divočině přispěly k oblasti literárních a kulturních studií, filozofii, sociologii, anarcho-primitivistické myšlence, epistemologii a kritice civilizace a vzdělávání. Připisuje kolaps rozmanitosti biologických systémů a environmentální degradaci na monokulturní civilizační ontologii, která vysvětluje existenci z hlediska antropocentrických utilitárních funkcí. Continue reading

Interview with Layla AbdelRahim on anarcho-primitivism, red anarchism and veganism

We contacted Layla AbdelRahim and asked her to answer our questions. Layla willingly responded and her answers are really comprehensive.

Who is Layla AbdelRahim? from Wikipedia: Layla AbdelRahim is a Canadian comparatist anthropologist and author, whose works on narratives of civilization and wilderness have contributed to the fields of literary and cultural studies, animal studies, philosophy, sociology, anarcho-primitivst thought, epistemology, and critique of civilization and education. She attributes the collapse in the diversity of bio-systems and environmental degradation to monoculturalism and the civilized ontology that explains existence in terms of anthropocentric utilitarian functions.

Her books Children’s Literature, Domestication, and Social Foundation: Narratives of Civilization and Wilderness (Routledge 2013) and Wild Children – Domesticated Dreams: Civilization and the Birth of Education[4] (Fernwood 2013) make a contribution to children’s literary theory and a critique of education as rooted in the civilized need for the domestication of children as resources. Continue reading